VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Cô-rinh-tô 11:18-29
VPNS
C:4/20/2019; P: 4/19/2019; 221 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.91 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 14:27-31
VPNS
C:3/25/2013; 802 xem 2 lưu
Xem lần cuối 22.91 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 4:1-16
VPNS
C:2/24/2005; 729 xem
Xem lần cuối 56.92 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 12:37-50
VPNS
C:9/23/2010; 687 xem
Xem lần cuối 56.92 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 4:1-16
VPNS
C:10/22/2010; 914 xem
Xem lần cuối 1.42 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rick Warren
C:3/23/2000; 1606 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.00 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 11:28-36
VPNS
C:12/15/2016; 545 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.18 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
VPNS
C:12/21/2005; 877 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.70 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 23:1-8
VPNS
C:8/17/2006; 581 xem
Xem lần cuối 3.03 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/27/2017; 322 xem
Xem lần cuối 3.37 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 112  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app