VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mác 15:15-20
VPNS
C:4/18/2019; P: 4/17/2019; 297 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4.41 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Sử-ký 11:1-3
VPNS
C:2/25/2019; 441 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7.41 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:31-34
VPNS
C:3/1/2000; 444 xem
Xem lần cuối 1.02 phút
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-4
VPNS
C:4/1/1997; 615 xem
Xem lần cuối 2.37 phút
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 23:44-46
VPNS
C:3/26/2002; 467 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.27 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 19:28-37
VPNS
C:3/25/2002; 501 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.79 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 6:4-12
VPNS
C:12/11/2012; 1030 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.87 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:23-2:1
VPNS
C:5/7/2002; 533 xem
Xem lần cuối 4.09 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:45-56
VPNS
C:3/23/2002; 513 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.61 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 19:17-30
VPNS
C:3/22/2002; 511 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.04 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 122  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app