VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Công-vụ các Sứ-đồ 13:38-52
VPNS
C:12/19/2005; 600 xem 2 lưu
Xem lần cuối 13.66 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 3:9-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; 700 xem
Xem lần cuối 5.64 phút
Đọc  Chia sẻ
Đa-ni-ên 4:28-37
VPNS
C:10/26/2003; 528 xem
Xem lần cuối 6.38 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:15-20
VPNS
C:4/25/2019; P: 4/24/2019; 78 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.84 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-11
VPNS
C:4/17/2019; P: 4/16/2019; 332 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7.16 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-2; Công-vụ các Sứ-đồ 13:2-3; Ê-xơ-tê 4:16
VPNS
C:10/9/2006; 1055 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8.66 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 20:1-6
VPNS
C:2/1/2007; 581 xem
Xem lần cuối 10.34 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Alban Douglas
C:3/23/2000; 988 xem
Xem lần cuối 10.46 phút
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 2:1-4
VPNS
C:4/7/2019; P: 4/6/2019; 250 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11.38 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:12-14
VPNS
C:4/24/2019; P: 4/23/2019; 236 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11.43 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 126  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app