VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Lê-vi Ký 13:1-59
VPNS
C:4/28/2010; 687 xem 1 lưu
Xem lần cuối 55.28 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 2:1-16
VPNS
C:4/25/2005; 520 xem
Xem lần cuối 1.44 phút
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 10:1-13
VPNS
C:2/12/1997; 590 xem
Xem lần cuối 7.50 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:12-19
VPNS
C:5/28/2008; 686 xem
Xem lần cuối 9.95 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:1-26
VPNS
C:9/12/2004; 572 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10.57 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 19:28-35
VPNS
C:4/8/2001; 499 xem
Xem lần cuối 10.97 phút
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 9:1-5
VPNS
C:5/17/1999; 490 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11.97 phút
Đọc  Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
VPNS
C:2/9/2016; 1176 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12.09 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:13-25
VPNS
C:7/1/2001; 726 xem
Xem lần cuối 13.79 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:20-34
VPNS
C:5/29/2008; 664 xem 2 lưu
Xem lần cuối 15.01 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 95  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app