VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xuất Ê-díp-tô Ký 8:16-19
VPNS
C:10/30/2018; 411 xem 3 lưu
Xem lần cuối 53.03 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 15:15-20
VPNS
C:4/18/2019; P: 4/17/2019; 303 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.05 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:45-56
VPNS
C:4/19/2019; 27 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.47 phút
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
VPNS
C:3/11/1998; 897 xem
Xem lần cuối 2.00 phút
Đọc  Chia sẻ
Rick Warren
C:3/23/2000; 2008 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2.75 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Các Vua 6:8-19
VPNS
C:9/15/1995; 376 xem
Xem lần cuối 4.23 phút
Đọc  Chia sẻ
Gióp 17:11-16
VPNS
C:2/4/2018; 398 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4.48 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:6-15
VPNS
C:8/13/2010; 1131 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.77 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:24-27
VPNS
C:7/7/1991; 536 xem
Xem lần cuối 5.93 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:23-29
VPNS
C:2/1/1991; 755 xem
Xem lần cuối 6.00 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 123  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app