VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Lu-ca 22:39-53
VPNS
C:3/14/2008; 629 xem
Xem lần cuối 1.89 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:45-56
VPNS
C:4/19/2019; P: 4/18/2019; 59 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.29 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 23:1-20
VPNS
C:10/3/2007; 661 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.29 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
VPNS
C:4/24/2011; 901 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.31 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
VPNS
C:4/2/1991; 685 xem
Xem lần cuối 4.11 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Sử-ký 12:16-18
VPNS
C:4/27/2019; 1 xem
Xem lần cuối 4.41 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:9-15
VPNS
C:4/24/2018; 579 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.49 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-11
VPNS
C:4/17/2019; P: 4/16/2019; 297 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5.52 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 5:13-17
VPNS
C:7/20/1991; 472 xem
Xem lần cuối 5.71 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Sử-ký 12:1-15
VPNS
C:4/26/2019; 1 xem
Xem lần cuối 6.26 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 127  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app