VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Rô-ma 6:4-11
VPNS
C:4/21/2019; P: 4/20/2019; 171 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3.67 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 16:1-24
VPNS
C:4/3/2005; 660 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.86 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 976 xem
Xem lần cuối 2.88 phút
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 25:19-34
VPNS
C:11/13/2007; 730 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.73 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 18:3-9
VPNS
C:7/13/1995; 361 xem
Xem lần cuối 5.56 phút
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 4:1-27
VPNS
C:2/7/2006; 818 xem
Xem lần cuối 6.66 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 16:1-12
VPNS
C:6/23/2008; 772 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7.53 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 7:1-17
VPNS
C:8/3/2006; 697 xem
Xem lần cuối 7.60 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 1:1-8
VPNS
C:1/31/2014; 808 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7.90 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:35-50
VPNS
C:5/30/2008; 644 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10.31 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 110  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app