VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2019/01/11: – Na Uy. HTTL Nước Hằng Sống Oslo, quý MS Lê Trung Châu, Lê Nguyễn Kim Hà, và MS Enok Bjornstad cộng tác; HT Báp-tít Người Việt, MS Võ Trí Minh; HTVN Oslo, chưa có người chăn; Nhóm Tín Hữu Stavanger, Bà Trần Thị Anh Chính phụ trách, dù bà tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải chăm sóc vì chưa có người thay thế. Xin Chúa ban ơn sức trên quý đầy tớ Chúa, giúp con dân Chúa dành thì giờ học Lời Chúa mỗi ngày để lớn lên trong đức tin, tích cực đi ra chia sẻ Phúc Âm cho cộng đồng VN trong vùng.

Xem Thêm100,743
134,760,197