VietChristian
VietChristian
nghe.app

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2019/03/15: – Thánh Kinh Hội (United Bible Societies). Hơn 200 năm hoạt động đem Lời Chúa đến mọi người, Hội cũng phiên dịch và phát hành KT trên 200 quốc gia. Xin Chúa cho tài chánh của Hội được các HT, các tín hữu, và các tổ chức hỗ trợ. Xin cầu nguyện cho sự ổn định để Hội hoạt động mạnh hơn trong tình hình kinh tế, chính trị ảnh hưởng đến công việc của Hội. Xin Chúa thêm ơn sức cho MS Robert Cunville, Giám đốc, các dịch giả, người dò đọc, và chuyên viên kỹ thuật vi tính.

Xem Thêm100,128
134,288,575