VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/04/15: – Dân tộc La Hủ: Dân số 9,651. Có 500 người tin Chúa. Mặc dù có hàng chục ngàn tín hữu La Hủ ở Châu Á, ít thân nhân của họ ở VN nghe nói về Tin Lành hoặc Danh Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp những nhà truyền giáo có khải tượng và chuyên tâm rao giảng đạo Chúa cho người La Hú và cho tín hữu La Hú ở những nước khác được kêu gọi đến VN.

Xem Thêm83,729
118,028,844