VietChristian
VietChristian
httl.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2019/05/17: – HT Báp-tít Kew, MSNC Ðoàn Hưng Khôi. Xin Chúa phục hưng con dân Ngài đặc biệt hướng lòng đến giới trẻ, đẩy mạnh tinh thần phục vụ Chúa cho các em trong năm 2019. HT Báp-tít Sự Sống Mới Brimbank, MS Ðinh Trường Chinh. Xin Chúa ban ơn trên người chăn trong chức vụ Chúa giao, cho con dân Chúa lòng khát khao Lời Ngài và tích cực hợp tác gây dựng, phát triển HT, mạnh dạn đi ra chia sẻ Tin Mừng cho đồng bào.

Xem Thêm100,887
134,859,784