VietChristian
VietChristian
httl.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/05/18: – HT Richmond (Church of Christ), MSNC Trần Vinh Quang. Xin Chúa ban cho đầy tớ Ngài sự khôn ngoan, ơn sức mới để giúp bầy chiên của Chúa lớn mạnh trong đức tin; xin Chúa Thánh Linh ban cho HT sức sống sung mãn, cho mục vụ Anh ngữ phát triển, cho HT lòng nhiệt thành tìm kiếm và giúp đỡ những trẻ em nghèo trong cộng đồng. Trung Tâm Truyền Giảng Tin Lành Yarra, MS Ngô Minh Quang KN, MSNC Phạm Trung Ái PT. Xin Chúa giúp tôi con Ngài hết lòng xây dựng công việc Chúa và cho nhiều đồng bào quay lại tôn thờ Ngài.

Xem Thêm75,497
107,849,908