VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/06/13: – HT Võ Ðắt, MS Võ Hoàng Hà. Xin Chúa thêm ơn, sức mới cho đầy tớ Chúa để thăm viếng và chăm sóc con dân Ngài; xin Chúa cho các giờ học Kinh Thánh có thể đáp ứng và gây dựng đời sống mỗi tín hữu, qua đó giúp nhiều người mạnh dạn đi ra chia sẻ Tin Mừng cho đồng bào.

Xem Thêm68,465
103,966,665