VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/06/14: – HT Mé Pu 2 (K Ho), MS Huỳnh Văn Tùng; HT Trà Tân, MSNC Nguyễn Phục Hưng; HT Thuận Hòa, MSNC Nguyễn Đức Thắng KN. Xin Chúa cho các đầy tớ Chúa được ơn trong việc gây dựng HT; xin Chúa cho có định hướng cụ thể trong việc phát triển công tác chăm sóc, chứng đạo cá nhân.

Xem Thêm75,489
107,848,162