VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/07/13: – Xin Chúa ban ơn cho MS Ðỗ Thiệu Cường, Giáo Hạt trưởng và BCH Giáo Hạt Gia Nã Đại (AVAC) được ơn trong việc lãnh đạo công việc Chúa chung, và cho có khải tượng để giúp HT địa phương tăng trưởng và vững mạnh. Xin cầu nguyện cho CT huấn luyện và trang bị cho mỗi tín hữu trở thành môn đệ hữu hiệu của Chúa Giê-xu. Xin cầu nguyện cho MS Cường và BCH Giáo Hạt trong vai trò điều hợp truyền giảng Tin Mừng cho đồng hương tại Gia Nã Đại và mở HT mới tại các thành phố lớn.

Xem Thêm97,975
132,640,023