VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/07/14: – Tạ ơn Chúa, Tổng Hội C&MA Gia Nã Đại gửi giáo sĩ đến cánh đồng truyền giáo cho người Việt tại Cam-bốt với sự hỗ trợ của Giáo Hạt Việt Nam: MS & Bà Nguyễn Tuấn Khang, Giáo sĩ Bùi Kim Ngọc. Tại Ðài Loan: MS & Bà Trương Văn Chính, xin cầu nguyện cho chức vụ mới của ÔB MS Chính bắt dầu từ tháng 7 này thay thế cho MS & Bà Nguyễn Trung Thu sẽ nghỉ hưu vào tháng 8, 2018; MS & Bà Ðặng Chính (Giáo Hạt C&MA – Hoa Kỳ). Xin Chúa quan phòng và thêm ơn sức trên đầy tớ Chúa trong mục vụ đem đạo Chúa đến với đồng hương chưa biết Chúa, vì đời sống khó khăn nên họ chỉ chú trọng đến việc kiếm sống hằng ngày, không mấy quan tâm đến tâm linh.

Xem Thêm97,974
132,639,251