VietChristian
VietChristian
nghe.app

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/08/12: – H. Ðịnh Quán: HT Suối Dzui, MS Ðiều Văn Nhậu; HTN Suối Ðục, MSNC Ðiểu Phương. Xin Chúa tiếp trợ cho tôi con Chúa tại đây cả thuộc thể lẫn thuộc linh, và cho HT phát triển việc học Lời Chúa qua các nhóm nhỏ, Trường Chúa Nhật, và giờ tĩnh nguyện để HT được nóng cháy, được Chúa thêm năng lực để phá bỏ tinh thần trì trệ và đẩy mạnh công tác chứng đạo cá nhân.

Xem Thêm100,210
134,366,705