VietChristian
VietChristian
httl.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/11/08: – HT Báp-tít Thứ Nhất, MS Lê Hoàng Duy Tín; HT Cộng Ðồng Người Việt, quý MS Trần Ðức Vượng và Trần Ðức Thịnh; HT Sống Tin Hy Vọng, MS Hà Cẩm Tú. Xin Chúa đầy ơn trên người chăn, giúp con dân Chúa dành thì giờ học Lời Chúa, và mạnh dạn chia sẻ Tin Mừng cho đồng hương.

Xem Thêm70,244
105,046,059