VietChristian
VietChristian
httl.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/12/06: – Quận 6: HT Bình Tây, MS Phan Quang Vũ kiêm nhiệm (KN); HT Phú Lâm, MS Nguyễn Văn Hưng QN, MS Trương Duy Từ PT; HT Tân Hòa Ðông, MS Võ Văn Mơi QN, quý phụ tá: MS Nguyễn Văn Trung, NTĐ Liu Thị Múi, và NTĐ Lương Hang Kiên. Xin Chúa cho đầy tớ Chúa được ơn trong việc gây dựng HT, có định hướng cụ thể trong việc phát triển công tác chăm sóc, chứng đạo cá nhân, và xin Chúa thêm ơn để mỗi con dân Chúa làm một chứng nhân đắc lực cho Ngài.

Xem Thêm100,185
134,338,609