VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/12/08: – Xin cầu nguyện đặc biệt cho Chương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Giáng Sinh vùng Sài Gòn sẽ diễn ra tối nay tại sân vận động Phú Thọ, quận 11. Xin Chúa cho có nhiều thân hữu tham dự và nhiều người đặt niềm tin nơi Chúa. Quận 8: HT Chánh Hưng, MS Nguyễn Đình Trung QN, TĐ Nguyễn Minh Khoa PT; HT Bình Ðông, MS Võ Hoàng Sinh Nhựt; HT Phạm Thế Hiển, MS Phan Quang Vũ KN. Xin Chúa thêm lòng yêu kính Chúa trên người chăn để nuôi dưỡng bầy chiên của Ngài, xin cho việc học Lời Chúa phát triển qua các nhóm nhỏ, Trường Chúa Nhật, và giờ tĩnh nguyện để HT được nóng cháy, được Chúa thêm năng lực để phá bỏ tinh thần trì trệ và đẩy mạnh công tác chứng đạo cá nhân.

Xem Thêm101,023
134,953,519