Tai Sao Chua Chet?

 

1. oi vi c Chua Tri, Chua Gie-xu a chet e

a. Vang phuc thanh y thien thng He-b-r 10:5-10

b.     Chng to tnh yeu cua Thien Chua Giang 3:16; Ro-ma 5:8; 1 Giang 3:16; 1 Giang 4:10; 1 Phi-e-r 3:18; He-b-r 2:9-13.

c.     Phuc hoa chung ta vi c Chua Tri Ro-ma 5:9-11; 2 Co-rinh-to 5:18-19; E-phe-so 2:16

d.     Bieu lo s cong bnh cua c Chua Tri Ro-ma 3:24-26

 

2.     oi vi luat phap, Chua Gie-xu a chet e lam tron luat phap Ga-la-ti 3:13-14; 4:5; Ro-ma 7:1-6; 10:4

 

3. oi vi ma qu, Chua Gie-xu a chet e tieu diet nang lc va cong viec cua ma qu Co-lo-se 1:13; 2:15; He-b-r 2:14-15; 1 Giang 3:8

 

4. oi vi toi loi, Chua Gie-xu a chet e:

a.     Ganh vac toi loi cho chung ta 1 Phi-e-r 2:24

b.     Khoa lap toi loi cua chung ta Giang 1:29; He-b-r 9:26-28; 10:4, 11; 1 Giang 3:5

c.     Lam cua le tron ven sau cung He-b-r 7:26-27

d.     en tra hnh phat thay cho chung ta 1 Giang 2:2

e.     Tay sach moi toi cua chung ta 1 Giang 1:7; Khai Huyen 1:5

f.      Tha th toi cho chung ta E-phe-so 1:7; Co-lo-se 1:14; 2:13-14

g.     Cu chuoc chung ta Ga-la-ti 3:13-14, 4:5; 1 Phi-e-r 1:18-19; Tt 2:14, Khai Huyen 5:9-10

h.     Cu roi muon ngi 1 Ti-mo-the 1:15; He-b-r 7:25

 

5. oi vi tng lai cua nhng ngi tin, Chua Gie-xu a chet e

a.     Khien chung ta c tron ven He-b-r 10:14

b.     Ban cho chung ta s song i i Giang 3:14-16; Ro-ma 6:22-23; 1 Giang 5:6-13

c.     Giai cu chung ta khoi cn thanh no ngay sau Ro-ma 5:9

 

1. oi vi c Chua Tri, Chua Gie-xu a chet e

a. Vang phuc thanh y thien thng He-b-r 10:5-10

Heboro 10:5-10

5 Bởi vậy cho nn, ấng Christ khi vo thế gian, phn rằng: Cha chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, Nhưng Cha đ sắm sửa một thn thể cho ti.

6 Cha chẳng nhậm của lễ thiu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội.

7 Ti bn ni: Hỡi ức Cha Trời, nầy ti đến Trong sch c chp về ti Ti đến để lm theo muốn Cha.

8 Trước đ ni: Cha chẳng muốn, chẳng nhậm những hi sinh, lễ vật, của lễ thiu, của lễ chuộc tội, đ l theo luật php dạy; sau lại ni: y nầy, ti đến để lm theo muốn Cha.

9 Vậy th, Cha đ bỏ điều trước, đặng lập điều sau.

10 Ấy l theo muốn đ m chng ta được nn thnh nhờ sự dng thn thể của ức Cha Jsus Christ một lần đủ cả.

 

1. oi vi c Chua Tri, Chua Gie-xu a chet e

b. Chng to tnh yeu cua Thien Chua Giang 3:16; Ro-ma 5:8; 1 Giang 3:16; 1 Giang 4:10; 1 Phi-e-r 3:18; He-b-r 2:9-13.

Giang 3:16 V ức Cha Trời yu thương thế gian, đến nỗi đ ban Con một của Ngi, hầu cho hễ ai tin Con ấy khng bị hư mất m được sự sống đời đời.

Roma 5:8 Nhưng ức Cha Trời tỏ lng yu thương Ngi đối với chng ta, khi chng ta cn l người c tội, th ấng Christ v chng ta chịu chết;

1 Giang 3:16 Bởi đ chng ta nhận biết lng yu thương, ấy l Cha đ v chng ta bỏ sự sống; chng ta cũng nn bỏ sự sống v anh em mnh.

1 Giang 4:10 Nầy sự yu thương ở tại đy: ấy chẳng phải chng ta đ yu ức Cha Trời, nhưng Ngi đ yu chng ta, v sai Con Ngi lm của lễ chuộc tội chng ta.

1. oi vi c Chua Tri, Chua Gie-xu a chet e
c. Phuc hoa chung ta vi c Chua Tri Ro-ma 5:9-11; 2 Co-rinh-to 5:18-19; E-phe-so 2:16

Roma 5:8-10

8Nhưng ức Cha Trời tỏ lng yu thương Ngi đối với chng ta, khi chng ta cn l người c tội, th ấng Christ v chng ta chịu chết.

9Huống chi nay chng ta nhờ huyết Ngi được xưng cng bnh, th sẽ nhờ Ngi được cứu khỏi cơn thạnh nộ l dường no!

10V nếu khi chng ta cn l th nghịch cng ức Cha Trời, m đ được ha thuận với Ngi bởi sự chết của Con Ngi, th huống chi nay đ ha thuận rồi, chng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy m được cứu l dường no!
2 Cor 5:17-21

17Vậy, nếu ai ở trong ấng Christ, th nấy l người dựng nn mới; những sự cũ đ qua đi, nầy mọi sự đều trở nn mới.

18Mọi điều đ đến bởi ức Cha Trời, Ngi đ lm cho chng ta nhờ ấng Christ m được ha thuận lại cng Ngi, v giao chức vụ giảng ha cho chng ta.

19V chưng ức Cha Trời vốn ở trong ấng Christ, lm cho thế gian lại ha với Ngi, chẳng kể tội lỗi cho loi người, v đ ph đạo giảng ha cho chng ti.

20Vậy chng ti lm chức khm sai của ấng Christ, cũng như ức Cha Trời bởi chng ti m khuyn bảo. Chng ti nhơn danh ấng Christ m ni xin anh em: hy ha thuận lại với ức Cha Trời.

21ức Cha Trời đ lm cho ấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nn tội lỗi v chng ta, hầu cho chng ta nhờ ấng đ m được trở nn sự cng bnh của ức Cha Trời.

E-phe-so 2:1-22

1 Cn anh em đ chết v lầm lỗi v tội c mnh,

2đều l những sự anh em xưa đ học đi, theo thi quen đời nầy, vng phục vua cầm quyền chốn khng trung tức l thần hiện đương hnh động trong cc con bạn nghịch.

3Chng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xc thịt mnh, lm trọn cc sự ham m của xc thịt v tưởng chng ta, tự nhin lm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khc.

4Nhưng ức Cha Trời, l ấng giu lng thương xt, v cớ lng yu thương lớn Ngi đem m yu chng ta,

5nn đang khi chng ta chết v tội mnh, th Ngi lm cho chng ta sống với ấng Christ, ấy l nhờ n điển m anh em được cứu,

6v Ngi lm cho chng ta đồng sống lại v đồng ngồi trong cc nơi trn trời trong ức Cha Jsus Christ,

7hầu cho về đời sau tỏ ra sự giu c v hạn của n điển Ngi, m Ngi bởi lng nhơn từ đ dng ra cho chng ta trong ức Cha Jsus Christ.

8Vả, ấy l nhờ n điển, bởi đức tin, m anh em được cứu, điều đ khng phải đến từ anh em, bn l sự ban cho của ức Cha Trời.

9Ấy chẳng phải bởi việc lm đu, hầu cho khng ai khoe mnh;

10v chng ta l việc Ngi lm ra, đ được dựng nn trong ức Cha Jsus Christ để lm việc lnh m ức Cha Trời đ sắm sẵn trước cho chng ta lm theo.

11Vậy, anh em, theo xc thịt l người ngoại, bị những kẻ xưng mnh l người chịu cắt b bởi tay người ta, gọi anh em m người khng chịu cắt b, hy nhớ lại lc trước,

12trong thuở đ, anh em khng c ấng Christ, bị ngoại quyền cng dn trong Y-sơ-ra-n, chẳng dự vo giao ước của lời hứa, ở thế gian khng c sự trng cậy v khng c ức Cha Trời.

13Nhưng trong ức Cha Jsus Christ, anh em l kẻ ngy trước cch xa, hiện nay đ nhờ huyết ấng Christ m được gần rồi.

14V, ấy chnh Ngi l sự ha hiệp của chng ta; Ngi đ hiệp cả hai lm một, ph đổ bức thường ngăn cch,

15l sự th nghịch đ phn rẽ ra, bởi v Ngi đ đem thn mnh m trừ bỏ luật php của cc điều răn chp thnh điều lệ. Như vậy, khi lm cho ha nhau, Ngi muốn lấy cả hai lập nn một người mới ở trong Ngi,

16v v bởi thập tự gi Ngi đ lm cho sự th nghịch tiu diệt, nn nhờ thập tự gi đ Ngi khiến cả hai hiệp thnh một thể, m lm ha thuận với ức Cha Trời.

17Ngi lại đ đến rao truyền sự ha bnh cho anh em l kẻ ở xa, v sự ha bnh cho kẻ ở gần.

18V ấy l nhờ Ngi m chng ta cả hai đều được php đến gần ức Cha Cha, đồng trong một Thnh Linh.

19Dường ấy anh em chẳng phải l người ngoại, cũng chẳng phải l kẻ ở trọ nữa, nhưng l người đồng quốc với cc thnh đồ, v l người nh của ức Cha Trời.

20Anh em đ được dựng nn trn nền của cc sứ đồ cng cc đấng tin tri, chnh ức Cha Jsus Christ l đ gc nh,

21cả ci nh đ dựng ln trn đ đ, sắp đặt cch hẳn hoi, để lm nn một đền thờ thnh trong Cha.

22Ấy, anh em cũng nhờ Ngi m được dự phần vo nh đ, đặng trở nn nh ở của ức Cha Trời trong Thnh Linh.

 

1. oi vi c Chua Tri, Chua Gie-xu a chet e

d. Bieu lo s cong bnh cua c Chua Tri Ro-ma 3:19-26

Roma 3:19-26

19Vả, chng ta biết rằng những điều m luật php ni, l ni cho mọi kẻ ở dưới luật php, hầu cho miệng no cũng phải ngậm lại, cả thin hạ đều nhận tội trước mặt ức Cha Trời;

20v chẳng c một người no bởi việc lm theo luật php m sẽ được xưng cng bnh trước mặt Ngi, v luật php cho người ta biết tội lỗi.

21Nhưng hiện by giờ, sự cng bnh của ức Cha Trời, m luật php v cc đấng tin tri đều lm chứng cho, đ by tỏ ra ngoi luật php;

22tức l sự cng bnh của ức Cha Trời, bởi sự tin đến ức Cha Jsus Christ, cho mọi người no tin, chẳng c phn biệt chi hết,

23v mọi người đều đ phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của ức Cha Trời,

24v họ nhờ n điển Ngi m được xưng cng bnh nhưng khng, bởi sự chuộc tội đ lm trọn trong ức Cha Jsus Christ,

25l ấng ức Cha Trời đ lập lm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết ấng ấy. Ngi đ by tỏ sự cng bnh mnh như vậy, v đ bỏ qua cc tội phạm trước kia,

26trong buổi Ngi nhịn nhục; tức l Ngi đ tỏ ra sự cng bnh Ngi trong thời hiện tại, tỏ ra mnh l cng bnh v xưng cng bnh kẻ no tin đến ức Cha Jsus.

 

2. oi vi luat phap, Chua Gie-xu a chet e lam tron luat phap Ga-la-ti 3:13-14; 4:4-5; Ro-ma 7:1-6; 10:1-4

Galati 3:13-14

13 ấng Christ đ chuộc chng ta khỏi sự rủa sả của luật php, bởi Ngi đ nn sự rủa sả v chng ta, v c lời chp: ng rủa thay l kẻ bị treo trn cy gỗ,

14 hầu cho phước lnh ban cho p-ra-ham nhờ ức Cha Jsus Christ m được rải khắp trn dn ngoại, lại hầu cho chng ta cậy đức tin m nhận lnh ức Thnh Linh đ hứa cho.

Galati 4:4-5

4Nhưng khi kỳ hạn đ được trọn, ức Cha Trời bn sai Con Ngi bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật php,

5để chuộc những kẻ ở dưới luật php, v cho chng ta được lm con nui Ngi.

Roma 7:1-6

1Hỡi anh em (v ti ni với những kẻ biết luật php), vậy anh em h chẳng biết rằng luật php chỉ cai trị người ta khi cn sống hay sao?

2Cho nn, đờn b c chồng, hễ chồng cn sống bao lu, th luật php buộc phải theo chồng bấy lu; nhưng nếu chồng chết, th người vợ được thot khỏi luật php đ buộc mnh với chồng.

3Vậy nếu đương lc chồng cn sống, m vợ đi lấy người khc, th phải bị ku l đờn b ngoại tnh; nhưng nếu chồng chết, th vợ được bung tha khỏi luật php, dầu lấy người khc cũng chẳng phải l đờn b ngoại tnh vậy.

4Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thn thể của ấng Christ, anh em đ chết về luật php, đặng thuộc về người khc, tức l người đ từ kẻ chết sống lại, hầu cho chng ta được kết quả cho ức Cha Trời.

5V khi chng ta cn sống theo xc thịt, th cc tnh dục xấu xa bị luật php xui khiến, hnh động trong chi thể chng ta v kết quả cho sự chết.

6Nhưng by giờ chng ta đ chết về luật php, l điều bắt buộc mnh, th được bung tha khỏi luật php đặng hầu việc ức Cha Trời theo cch mới của Thnh Linh, chớ khng theo cch cũ của văn tự.

Roma 10:1-4

1Hỡi anh em, sự ước ao trong lng ti v lời ti v dn Y-sơ-ra-n cầu nguyện cng ức Cha Trời, ấy l cho họ được cứu.

2V ti lm chứng cho họ rằng họ c lng sốt sắng về ức Cha Trời, nhưng lng sốt sắng đ l khng phải theo tr khn.

3Bởi họ khng nhận biết sự cng bnh của ức Cha Trời v tm cch lập sự cng bnh ring của mnh, nn khng chịu phục sự cng bnh của ức Cha Trời;

4v ấng Christ l sự cuối cng của luật php, đặng xưng mọi kẻ tin l cng bnh.

 

3. oi vi ma qu, Chua Gie-xu a chet e tieu diet nang lc va cong viec cua ma qu Co-lo-se 1:13; 2:15; He-b-r 2:14-15; 1 Giang 3:8

Colose 1:12-22

12Hy tạ ơn ức Cha Cha, Ngi đ khiến anh em c thể dự phần cơ nghiệp của cc thnh trong sự sng lng:

13Ngi đ giải thot chng ta khỏi quyền của sự tối tăm, lm cho chng ta dời qua nước của Con rất yu dấu Ngi,

14trong Con đ chng ta c sự cứu chuộc, l sự tha tội.

15Ấy chnh Ngi l hnh ảnh của ức Cha Trời khng thấy được, v ấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nn.

16V mun vật đ được dựng nn trong Ngi, bất luận trn trời, dưới đất, vật thấy được, vật khng thấy được, hoặc ngi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chnh, hoặc cầm quyền, đều l bởi Ngi v v Ngi m được dựng nn cả.

17Ngi c trước mun vật, v mun vật đứng vững trong Ngi.

18Ấy cũng chnh Ngi l đầu của thn thể, tức l đầu Hội thnh. Ngi l ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngi đứng đầu hng.

19V chưng ức Cha Trời đ vui lng khiến mọi sự đầy dẫy của mnh chứa trong Ngi,

20v bởi huyết Ngi trn thập tự gi, th đ lm nn ha bnh, khiến mun vật dưới đất trn trời đều nhờ Ngi m ha thuận cng chnh mnh ức Cha Trời.

21Cn anh em ngy trước vốn xa cch ức Cha Trời, v l th nghịch cng Ngi bởi tưởng v việc c mnh,

22nhưng by giờ ức Cha Trời đ nhờ sự chết của Con Ngi chịu lấy trong thn thể của xc thịt m khiến anh em ha thuận, đặng lm cho anh em đứng trước mặt Ngi cch thnh sạch khng vết, khng chỗ trch được;

 

Colose 2:13-15

13 Khi anh em đ chết bởi tội lỗi mnh v sự xc thịt mnh khng chịu cắt b, th ức Cha Trời đ khiến anh em sống lại với ấng Christ, v đ tha thứ hết mọi tội chng ta:

14 Ngi đ xa tờ khế lập nghịch cng chng ta, cc điều khoản tri với chng ta nữa, cng ph hủy tờ khế đ m đng đinh trn cy thập tự;

15 Ngi đ truất bỏ cc quyền cai trị cng cc thế lực, dng thập tự gi chiến thắng chng n, v nộp ra tỏ tường giữa thin hạ.

Heboro 2:14-15

14 Vậy th, v con ci c phần về huyết v thịt, nn chnh ức Cha Jsus cũng c phần vo đ, hầu cho Ngi bởi sự chết mnh m ph diệt kẻ cầm quyền sự chết, l ma quỉ,

15 lại cho giải thot mọi người v sợ sự chết, bị cầm trong vng ti mọi trọn đời.

1 Giang 3:8 Kẻ no phạm tội l thuộc về ma quỉ; v ma quỉ phạm tội từ lc ban đầu. Vả, Con ức Cha Trời đ hiện ra để hủy ph cng việc của ma quỉ.

 

4. oi vi toi loi, Chua Gie-xu a chet e:

a. Ganh vac toi loi cho chung ta 1 Phi-e-r 2:24

1 Phiero 2:24 Ngi gnh tội lỗi chng ta trong thn thể Ngi trn cy gỗ, hầu cho chng ta l kẻ đ chết về tội lỗi, được sống cho sự cng bnh; lại nhơn những lằn đn của Ngi m anh em đ được lnh bịnh.

 

4. oi vi toi loi, Chua Gie-xu a chet e:

b.     Khoa lap toi loi cua chung ta Giang 1:29; He-b-r 9:26-28; 10:11-14; 1 Giang 3:5

Giang 1:29 Qua ngy sau, Giăng thấy ức Cha Jsus đến cng mnh, th ni rằng: Ka, Chin con của ức Cha Trời, l ấng cất tội lỗi thế gian đi.

Heboro 9:24-28

24 Vả ấng Christ chẳng phải vo nơi thnh bởi tay người lm ra, theo kiểu mẫu nơi thnh thật, bn l vo chnh trong trời, để by giờ v chng ta hiện ra trước mặt ức Cha Trời.

25 Ấy chẳng phải l dng chnh mnh Ngi nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vo trong nơi rất thnh m dng huyết khng phải l huyết mnh;

26 bằng chẳng vậy, th từ buổi sng thế đến nay, Ngi đ phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cng cc thời đại, Ngi đ hiện ra chỉ một lần, dng mnh lm tế lễ để cất tội lỗi đi.

27 Theo như đ định cho loi người phải chết một lần, rồi chịu phn xt,

28 cũng vậy, ấng Christ đ dng mnh chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngi lại sẽ hiện ra lần thứ hai, khng phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngi.

Heboro 10:11-14

11 Phm thầy tế lễ mỗi ngy đứng hầu việc v năng dng của lễ đồng một thức, l của lễ khng bao giờ cất tội lỗi được,

12 cn như ấng nầy, đ v tội lỗi dng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bn hữu ức Cha Trời.

13 từ ry về sau đương đợi những kẻ th nghịch Ngi bị để lm bệ dưới chơn Ngi vậy.

14 V nhờ dng chỉ một của tế lễ, Ngi lm cho những kẻ nn thnh được trọn vẹn đời đời.

1 Giang 3:5 Vả, cc con biết ức Cha Jsus Christ đ hiện ra để cất tội lỗi đi, v biết trong Ngi khng c tội lỗi.

 

4. oi vi toi loi, Chua Gie-xu a chet e:

c. Lam cua le tron ven sau cung He-b-r 7:26-27

Heboro 7:26-27

26 Ấy đ thật l thầy tế lễ thượng phẩm m chng ta c cần dng, thnh khiết, khng tội, khng uế, biệt khỏi kẻ c tội, được cất ln cao hơn cc từng trời:

27 khng như những thầy tế lễ thượng phẩm khc, cần phải hằng ngy dng tế lễ, trước v tội mnh, sau v tội dn; Ngi lm việc đ một lần th đủ cả, m dng chnh mnh Ngi lm tế lễ.

 

4. oi vi toi loi, Chua Gie-xu a chet e:

d. en tra hnh phat thay cho chung ta 1 Giang 2:2; 4:20

1 Giang 2:2 Ấy chnh Ngi lm của lễ chuộc tội lỗi chng ta, khng những v tội lỗi chng ta thi đu, m cũng v tội lỗi cả thế gian nữa.

 

4. oi vi toi loi, Chua Gie-xu a chet e:

e. Tay sach moi toi cua chung ta 1 Giang 1:7; Khai Huyen 1:5

1 Giang 1:7 Nhưng, nếu chng ta đi trong sự sng cũng như chnh mnh Ngi ở trong sự sng, th chng ta giao thng cng nhau; v huyết của ức Cha Jsus, Con Ngi, lm sạch mọi tội chng ta.

KhaiHuyen 1:5 lại từ nơi ức Cha Jsus Christ l ấng lm chứng thnh tn, sanh đầu nhứt từ trong kẻ chết v lm Cha của cc vua trong thế gian!

 

4. oi vi toi loi, Chua Gie-xu a chet e:

f. Tha th toi cho chung ta E-phe-so 1:7; Co-lo-se 1:14; 2:13-14

Epheso 1:7 Ấy l trong ấng Christ, chng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngi, được tha tội, theo sự dư dật của n điển Ngi,

Colose 1:12-14

12Hy tạ ơn ức Cha Cha, Ngi đ khiến anh em c thể dự phần cơ nghiệp của cc thnh trong sự sng lng:

13Ngi đ giải thot chng ta khỏi quyền của sự tối tăm, lm cho chng ta dời qua nước của Con rất yu dấu Ngi,

14trong Con đ chng ta c sự cứu chuộc, l sự tha tội.

Colose 2:13-14

13Khi anh em đ chết bởi tội lỗi mnh v sự xc thịt mnh khng chịu cắt b, th ức Cha Trời đ khiến anh em sống lại với ấng Christ, v đ tha thứ hết mọi tội chng ta:

14Ngi đ xa tờ khế lập nghịch cng chng ta, cc điều khoản tri với chng ta nữa, cng ph hủy tờ khế đ m đng đinh trn cy thập tự;

 

4. oi vi toi loi, Chua Gie-xu a chet e:

g. Cu chuoc chung ta Ga-la-ti 3:13-14, 4:5; 1 Phi-e-r 1:18-19; Tt 2:14, Khai Huyen 5:9-10

Galati 3:13-14

13 ấng Christ đ chuộc chng ta khỏi sự rủa sả của luật php, bởi Ngi đ nn sự rủa sả v chng ta, v c lời chp: ng rủa thay l kẻ bị treo trn cy gỗ,

14 hầu cho phước lnh ban cho p-ra-ham nhờ ức Cha Jsus Christ m được rải khắp trn dn ngoại, lại hầu cho chng ta cậy đức tin m nhận lnh ức Thnh Linh đ hứa cho.

Galati 4:4-5

4Nhưng khi kỳ hạn đ được trọn, ức Cha Trời bn sai Con Ngi bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật php,

5để chuộc những kẻ ở dưới luật php, v cho chng ta được lm con nui Ngi.

1 Phiero 1:17-20

17Nếu anh em xưng ấng khng ty vị anh em, xt đon từng người theo việc họ lm, bằng Cha, th hy lấy lng knh sợ m ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy,

18v biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nt như bạc hoặc vng m anh em đ được chuộc khỏi sự ăn ở khng ra chi của tổ tin truyền lại cho mnh,

19bn l bởi huyết bu ấng Christ, dường như huyết của chin con khng lỗi khng vt,

20đ định sẵn trước buổi sng thế, v hiện ra trong cuối cc thời kỳ v cớ anh em,

Tit 2:11-15

11Vả, n điển ức Cha Trời hay cứu mọi người, đ được by tỏ ra rồi.

12n ấy dạy chng ta chừa bỏ sự khng tn knh v ti đức thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, cng bnh, nhn đức,

13đương chờ đợi sự trng cậy hạnh phước của chng ta, v sự hiện ra của sự vinh hiển ức Cha Trời lớn v Cứu Cha chng ta, l ức Cha Jsus Christ,

14l ấng liều mnh v chng ta, để chuộc chng ta khỏi mọi tội v lm cho sạch, đặng lấy chng ta khỏi mọi tội v lm một dn thuộc ring về Ngi, l dn c lng sốt sắng về cc việc lnh.

15Hy dạy cc điều đ, lấy quyền đầy đủ m khuyn bảo quở trch. Chớ để ai khinh dể con.

KhaiHuyen 5:7-10

7Chin Con bước tới, lấy sch ở tay hữu đấng ngự trn ngi.

8Khi lấy sch, bốn con sanh vật v hai mươi bốn trưởng lo bn sấp mnh xuống trước mặt Chin Con, mỗi kẻ cầm một cy đờn v những hnh vng đầy hương; đ l những lời cầu nguyện của cc thnh.

9Chng ht một bi ca mới rằng: Ngi đng lấy quyển sch m mở những ấn ra; v Ngi đ chịu giết lấy huyết mnh m chuộc cho ức Cha Trời những người thuộc về mọi chi phi, mọi tiếng, mọi dn tộc, mọi nước,

10v Ngi đ lm cho những người ấy nn nước, v thầy tế lễ cho ức Cha Trời chng ta; những người ấy sẽ trị v trn mặt đất.

 

 

 

 

1 Phiero 3:18

18Vả, ấng Christ cũng v tội lỗi chịu chết một lần, l ấng cng bnh thay cho kẻ khng cng bnh, để dẫn chng ta đến cng ức Cha Trời; về phần xc thịt th Ngi đ chịu chết, nhưng về phần linh hồn th được sống.

Heboro 2:9-10

9Nhưng ức Cha Jsus nầy, m đ ở dưới cc thin sứ một cht, chng ta thấy Ngi, v sự chết Ngi đ chịu được đội mo triều vinh hiển tn trọng. Ấy vậy, bởi n điển của ức Cha Trời, ức Cha Jsus đ v mọi người nếm sự chết.

10Thật, ấng m mun vật hướng về Ngi v bởi Ngi, v muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, th đ khiến ấng lm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn m nn trọn lnh, l phải lắm.

Heboro 10:7-9

7Ti bn ni: Hỡi ức Cha Trời, nầy ti đến Trong sch c chp về ti Ti đến để lm theo muốn Cha.

8Trước đ ni: Cha chẳng muốn, chẳng nhậm những hi sinh, lễ vật, của lễ thiu, của lễ chuộc tội, đ l theo luật php dạy; sau lại ni: y nầy, ti đến để lm theo muốn Cha.

9Vậy th, Cha đ bỏ điều trước, đặng lập điều sau.

 

Chua Chet V Toi

q     Mot con thu chet cho mot con ngi Sang The Ky 3

q     Mot con thu chet cho mot gia nh Xuat E-dp-to Ky 12:3-14

q     Mot con thu chet cho mot dan toc en Tam He-b-r 9:7

q     Mot ngi chet cho ca the gian Giang 1:29; He-b-r 10:1-14

q     Mot thanh nhan chet cho mot toi nhan Ngai chet cho toi.

 

SangThe 4:1-4

1A-đam ăn ở với -va, l vợ mnh; người thọ thai sanh Ca-in v ni rằng: Nhờ ức Gi-h-va gip đỡ, ti mới sanh được một người.

2-va lại sanh em Ca-in, l A-bn; A-bn lm nghề chăn chin, cn Ca-in th nghề lm ruộng.

3Vả, cch t lu, Ca-in dng thổ sản lm của lễ dng cho ức Gi-h-va.

4A-bn cũng dng chin đầu lng trong bầy mnh cng mỡ n. ức Gi-h-va đoi xem A-bn v nhận lễ vật của người;

 

Xuat 12:1-14

1Tại xứ -dp-t, ức Gi-h-va phn cng Mi-se rằng:

2Thng nầy định lm thng đầu cho cc ngươi, tức l thng ging trong quanh năm.

3Hy ni cho ton hội chng Y-sơ-ra-n rằng: ến ngy mồng mười thng nầy, mỗi gia trưởng ty theo nh mnh phải bắt một con chin con.

4Nếu nh t người qu ăn khng hết một chin con, hy chung cng người rất ln cận mnh, ty theo số người; v hy tnh cho mỗi chin con ty sức người ăn hết.

5Cc ngươi hy bắt hoặc trong bầy chin, hoặc trong bầy d, chin con đực hay l d con đực, tuổi gip nin, chẳng t vt chi,

6đoạn để dnh cho đến ngy mười bốn thng nầy; rồi cả hội chng Y-sơ-ra-n sẽ giết n, vo lối chiều tối.

7Họ sẽ lấy huyết đem bi trn hai cy cột v my cửa của nh no ăn thịt chin con đ.

8m ấy họ sẽ ăn thịt chin quay với bnh khng men v rau đắng.

9Chớ ăn thịt nửa chn nửa sống hay l luộc trong nước, nhưng phải quay trn lửa cả v đầu, gi, với bộ lng.

10Cc ngươi chớ để chi cn lại đến sng mai; nếu cn lại, hy thiu đi.

11Vậy, ăn thịt đ, phải như vầy: Dy lưng cột, chn mang giy, tay cầm gậy, ăn hối hả, ấy l lễ Vượt-qua của ức Gi-h-va.

12m đ ta sẽ đi qua xứ -dp-t, hnh hại mọi con đầu lng xứ -dp-t, từ người ta cho đến sc vật; ta sẽ xt đon cc thần của xứ -dp-t; ta l ức Gi-h-va.

13Huyết bi trn nh cc ngươi ở, sẽ dng lm dấu hiệu; khi ta hnh hại xứ -dp-t, thấy huyết đ, th sẽ vượt qua, chẳng c tai nạn hủy diệt cc ngươi.

14Cc ngươi hy ghi ngy đ lm kỷ niệm; trải cc đời hy giữ lm một lễ cho ức Gi-h-va, tức l một lễ lập ra đời đời.

He-b-r 9:7

nhng, phan th hai, th moi nam mot lan ch mot mnh thay te le thng pham vao, chang bao gi ma khong em huyet dang v chnh mnh va v s lam loi dan chung.

 

He-bo-ro 10:1-14

1Vả, luật php chỉ l bng của sự tốt lnh ngy sau, khng c hnh thật của cc vật, nn khng bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dng như vậy, m khiến kẻ đến gần ức Cha Trời trở nn trọn lnh được.

2Nếu được, th những kẻ thờ phượng đ một lần được sạch rồi, lương tm họ khng cn biết tội nữa, nhơn đ, h chẳng thi dng tế lễ hay sao?

3Tri lại, những tế lễ đ chẳng qua l mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi.

4V huyết của b đực v d đực khng thể cất tội lỗi đi được.

5Bởi vậy cho nn, ấng Christ khi vo thế gian, phn rằng: Cha chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, Nhưng Cha đ sắm sửa một thn thể cho ti.

6Cha chẳng nhậm của lễ thiu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội.

7Ti bn ni: Hỡi ức Cha Trời, nầy ti đến Trong sch c chp về ti Ti đến để lm theo muốn Cha.

8Trước đ ni: Cha chẳng muốn, chẳng nhậm những hi sinh, lễ vật, của lễ thiu, của lễ chuộc tội, đ l theo luật php dạy; sau lại ni: y nầy, ti đến để lm theo muốn Cha.

9Vậy th, Cha đ bỏ điều trước, đặng lập điều sau.

10Ấy l theo muốn đ m chng ta được nn thnh nhờ sự dng thn thể của ức Cha Jsus Christ một lần đủ cả.

11Phm thầy tế lễ mỗi ngy đứng hầu việc v năng dng của lễ đồng một thức, l của lễ khng bao giờ cất tội lỗi được,

12cn như ấng nầy, đ v tội lỗi dng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bn hữu ức Cha Trời.

13từ ry về sau đương đợi những kẻ th nghịch Ngi bị để lm bệ dưới chơn Ngi vậy.

14V nhờ dng chỉ một của tế lễ, Ngi lm cho những kẻ nn thnh được trọn vẹn đời đời.

 

 

 

 

Thuyet Minh

 

Cha Chet Vi Con Patrick Morley ke lai chuyen mot nhom ng phu mien Alaska sau mot ngay i cau tr lai may bay e ve nha. Khi may bay cat canh no b xa xuong mot ben va lao xuong bien tr lai v phao noi b ngap nc nang chu ma phi cong khong biet. Trong so nhng ngi ngup lan trong giong nc lanh cong, co hai cha con ngi kia. a con ten la Mark, mi co 12 tuoi. Cha no thay no uoi sc nen bi tro lai tiep cu con mnh. Neu bi mot mnh ong ta co the vao b nhng v khong n e con chet mot mnh nen ong ben con va chet chung vi no.

Chung ta cam n Chua v ang khi chung ta con song xa cach c Chua Tri, co ngha la ang chet trong toi cua mnh, th ang Christ chet v chung ta chet thay va sau o Ngai a song lai hau cho khi chung ta tin Chua chung ta c ong chet ong song vi Ngai.

Chua cu chung ta khong phai e a chung ta ra khoi hoan nan nhng ra khoi chnh mnh,

Chua cu chung ta khong phai e chung ta thoat khoi canh bat cong nhng e chung ta khong lam ngi bat cong,

Chua cu chung ta khong phai e chung ta tiep tuc song cuoc i ngay trc, nhng e chet i chnhmnh e co the song cho Chua.

 

Me Chet V Con Nhieu nam trc ay co ba me kia bong a con s sanh cua mnh bang qua vung oi nui pha nam Anh Quoc trong em toi. Trong cn giong bao ba lay ao lanh, khan quang cua mnh e quan quanh mnh con. Tang sang dan trong lang khi i vao rng thay xac lanh cua ba phu tren mnh a con hay con am. a con o la David Lloyd George, ve sau tr thanh Thu Tng, mot chanh khach loi lac cua Anh Quoc.

Ngi me kia chet cho con v thng con. c Chua Gie-xu Christ chet cho chung ta v Ngai yeu thng chung ta. Ngai a tng phan rang khong co s yeu thng nao ln hn la v ban hu ma pho s song mnh. e chuan b cho nhng ngay sau cung cua Chua tren at, Chua cung phan rang: Ta khong goi cac ngi la ay t na, nhng ta goi cac ngi la ban hu. Hai li phan tren ay to cho chung ta thay Chua a quyet tam hy sinh cho chung ta.

 

Anh Chet Cho Em - Trong cuon sach mang ta e Viet Trong Mau (Written in Blood), Robert Coleman thuat lai chuyen mot a be can quyet nh chuyen mau cho em mnh. Bac s cat ngha cho no biet la em no cung b bnh giong nh no a b hai nam trc o. Co ieu la em no b nang hn va can c chuyen mau. Neu khong, em no se chet. Loai mau cua em no giong het nh loai mau cua no, va o la loai mau hiem co. Khi nghe bac s hoi, moi no run run, roi sau o, no meu mao ci va noi: Da c, v no la em con nen con san sang hien mau cho no. Mat hai anh em nhn nhau, long lanh. Khi y ta chch kim vao tay a be va mau no bat au chay ra, no nhn cham cham, mat may tai xam. No hoi co y ta: Chng nao th con chet? Th ra, oi vi no nay gi, no tng rang he hien mau th phai chet. Dau vay, no chap nhan v ngi tho n la em no. Bay gi bac s mi hieu tai sao luc nay moi no run run.

Ngay nay, bnh tnh cua moi chung ta co the con nang hn bnh tnh cua a em kia. Chua Gie-xu a tuon huyet v chung ta, khong phai ch nh mot ngi chuyen mau, nhng Ngai a tuon huyet en khi giong huyet bau trong ngi Ngai can kho.

 

Chua Chet V Chung Ta - Sau khi Abraham Lincoln b am sat thi hai ong c a t Washington ve Illinois, noi ong sanh trng. Khi linh cu cua ong c a i ngang qua Albany co rat ong ngi ng doc theo hai ben ng e a tien. Trong so o co mot phu n da en bong con mnh a len cao va noi vi con: Hay nhn that lau, hay nhn that ky con i, ngi a v con ma chet.

Ngay nay khi chung ta hng mat ve Calvary, chung ta cung hay nhn that ky, nhn that lau e ngng vong, e ton th ang a v chung ta ma hy sinh.