ac Tanh Cua Lanh ao

 

Co tnh than hieu hoc - Co i song quan bnh

Co tinh than phuc vu - Thch sinh hoat cong ong

Co thai o tch cc - Co thai o tin cay

Co tai nhng chang dam cay tai (lien vi ch tai!)

Thch cau tien - Thch kien toan - Thch cong tac.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thoi Quen Cua Lanh ao

 

Thoi quen la tap hp cua kien thc, nang khieu va c muon. Thoi quen bao gom ieu chung ta muon lam, kha nang lam nhng ieu o, va cach thc hien nhng ieu o.

V du: e co the giup ngi khac biet Chua, tin cay Chua va ln len trong Ngai, chung ta can giup ho co thoi quen ap dung Li Chua moi ngay. Tai sao can phai ap dung? Tai v sau khoang ba ngay, mot hoc vien trung bnh nh c:

- 10% nhng g mnh oc

- 20% nhng g mnh nghe

- 30% nhng g mnh thay

- 50% nhng g mnh nghe va thay

- 70% nhng g mnh noi

- 90% nhng g mnh lam

 

Viec hoc Li Chua oi hoi kien thc, nang khieu, lan c muon. Ca ba ieu nay bo tuc cho nhau va giup ch cho hoc vien trong viec thng xuyen ap dung thoi quen tot.

 

Quyet nh

q       Luc con nien thieu chung ta thng nng da vao cha me, anh ch, thay giao, co giao hoac nhng ngi chung ta knh trong moi khi can lam viec g.

q       Trong luc tap lam ngi trng thanh chung ta la chon, thu nhat kinh nghiem, va chu trach nhiem ve nhng viec mnh lam. Cang ngay chung ta cang tr nen oc lap hn trong nhng quyet nh cua mnh. Cang ngay chung ta cang chu toan cach tot lanh hn nhng viec ang lam, can lam.

q       Sau o, cang ngay chung ta cang gia tang tinh than lien i trong nhng quyet nh cua mnh. Cang ngay chung ta cang gang sc thc hien nhng viec khong nhng tot lanh cho chnh mnh nhng con cho nhieu ngi khac na.

 

 

 

 

 

 

 

Thoi Quen Tot Cua Lanh ao

 

Thoi Quen 1 Nhom Ca Nhan:

Chu ong Thay V Thu ong

Khi Xng Thay V Phan ng

q       Trach nhiem: kha nang la chon phan ng cua chnh mnh.

q       Khong phai ch biet rung cam Phai minh chng qua ngha c yeu thng.

q       Hoc tro xin phep thay giao: Cho con ngh hoc hom nay, con phai i anh banh

Thay tra li: Con thch i th ung hn

q       Eleanor Roosevelt noi: Khong ai co the lam mnh au long ma khong co s ong y cua mnh.

q       Gandhi lai noi rang: Khong ai co the lay mat s t trong cua mnh neu mnh khong a no cho ngi ay.

 

 

 

 

 

Thoi Quen 2 Nhom Ca Nhan:

Bat au Vi Muc Tieu a nh San

q       Hay tng tng ban ang tham d tang le cua chnh mnh trong o co mot so ngi ngo li phan u: ngi phoi ngau, ba con ruot tht, ba con xa, ban, ong nghiep. Trong tang le o ban con co the nghe c ca li cua nhng ngi co ly do chanh ang e kien cao mnh.

q       Lam nha trc het can co ban ve

q       Th moc o hai lan cat mot lan

q       Trc khi khi hanh can phai biet mnh i au

q       Management is doing things right, leadership is doing the right things.

q       Lanh ao (effective: chu y en hau qua) la ngi ng cho cao canh cao: Khong phai canh rng nay. Trong khi o co lam ngi quan tr (efficient: chu y en tien trnh) lai noi: Chung toi ang tien bo, khong can en anh.

q       Tu than, te gia, tr quoc, bnh thien ha.

q       Muc tieu phuc vu. Chuyen trong khach san: can ngi mang thc an en phong, can viet mau, dng xem tranh, ngi chui kieng bc xuong thang giup ba cu gia.

 

 

Thoi Quen 3 Nhom Ca Nhan:

Sap Xep Th T u Tien

q       Sap xep th t u tien da theo tnh cach quan trong, tam anh hng, v. v

q       Xem xet viec phai lam, can lam, nen lam

q       Xac nh cac nguon tai nguyen, nang lc

q       Qui nh tieu chuan hanh ong

q       Lng nh gii han sai biet

q       Tham nh thanh qua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoi Quen 4 Nhom Tap The:

Mang Lai Thang Li Cho Ca Hai -

Cho Ngi Khac Lan Chnh Mnh

q       au t nhan le ngha tr tn vao ngan hang cam xuc

q       Bay to s an can, t te, quan tam, chan thanh

q       Thang than, thanh that, than thien

Chuyen cu gia khong co cui cho banh m trong ba an sang.

q       Thang the / thua thiet: oc tai, lan lt

q       Thua thiet / thang the: bi quan, yem the

q       Thua thiet / thua thiet: lanh ph, ton hai

q       Thang the / thang the: Tot cho moi ngi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoi Quen 5 Nhom Tap The:

Hay Cam Thong Ngi Khac

Trc Khi Nhan c S Thong Cam

q       Can co oi tai biet lang nghe

q       Pascal noi: Con tim co ly le cua no ma ly tr khong hieu c.

q       Trong phim The Brides Father co chuyen ngi cha khuyen con gai nen mac ao am, con gai khong nghe li; ngay sau o ban trai khuyen th lai nghe.

q       Quan Trong noi: Sanh ta ra la cha me, biet ta lai la Thuc Nha

q       Hieu con co ngha la bao dung, chap nhan, yeu thng e khoa lap toi loi hoac s bat toan

q       Ke ieu quan trong cua ngi khac nh la ieu quan trong cua chnh mnh

q       Chu y en nhng viec tuy nho nhng ay y ngha oi vi ngi khac

q       Khong ne ha chuyen kho, tiep tuc dan than

q       Xac nh ky vong, noi ro ieu mnh mong moi

q       Constant probing is one of the main reasons why parents do not get close to their children

q       Chung ta co that s nghe ngi khac noi sau o mi mong ngi khac nghe mnh.

 

Thoi Quen 6 Nhom Tap The:

Tap Trung Tai Nguyen, Nang Lc

q       Hay mac lay ngi mi tc la ngi c dng nen theo anh tng cua Chua

q       Tai nguyen va nang lc can c tap trung, khong nen e tan mac hoac lang ph

q       Tai nguyen va nang lc can c tan dung hau co the lam c viec ln va kho cho Chua.

q       Luc tan tam tan lc la luc chung ta y thc rang mnh lam cho Chua

q       Luc nhan nha th tha la luc mnh cang phai gan gui Chua hn het (khong nh a-vt)

q       Khi mc o tin cay va hp tac gia tang la khi tai nguyen va nang lc c tap trung cach hieu qua.

q       Khi tai nguyen va nang lc c tan dung va c tap trung cach hieu qua th tr oc co the tr nen minh man, moi mieng co the noi ra li an hau man ma, canh tay co the tr nen manh me, ban chan co the tr nen mau man le lang va tren bc ng theo Chua hau viec Chua khong s met moi nhng c miet mai dan than.

 


Thoi Quen 7 Nhom Tap The:

Sieng Nang Tap Luyen Tinh Thong

q       S tap lanh than the qua co ch li - Tap tanh s tin knh con ch li hn ca moi be

q       May moc lam ra la e hoat ong, ngay ca may phat ien d phong cung can c khi ong thng xuyen

q       Than the c Chua dng nen e sinh hoat (Chuyen Cu Xuan 80 tuoi, mat lang, chan moi nhng van ham muon hoc Kinh Thanh, chng ao, ton vinh)