Winter Photo
[Home]
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
2800 Tara Hills Dr.
San Pablo, CA 94806

Quyền Quản Nhiệm:
Mục Sư NC Châu An Phước
Tel. (707) 449-1362
Conduongchanly@hotmail.com

Công tác Viên Mục Vụ:
Bà Nguyễn Lĩnh
Tel. (408) 935-9364
Mary_Phan_Nguyen@yahoo.com

Mục sư Cố Vấn:
Mục Sư NC Nguyễn Thọ Hân
Tel. (510) 656-8658
Hantn@aol.com

Website cua Hội Thánh San Pablo:
www.tinlanhsp.org
Website báo "Con Đường Chân Lý"
https://vietchristian.com/conduongchanly/

Hội thánh Tin lành Việt Nam San Pablo kính mời quý vị đồng hương dành thì giờ dự buổi thờ phượng Chúa mỗi trưa Chúa Nhật tại nhà thờ theo địa chỉ trên.

Chương Trình Sinh Hoạt
Mỗi Trưa Chúa Nhật:
12:40pm
Cầu Nguyện, Trường Chúa Nhật;
1:30pm
Chương Trình Thờ Phượng và
Giảng Thánh Kinh
3:00pm
Chương Trình Sinh Hoạt và
Tập Hát Của Thanh Niên.

CON ĐƯỜNG CHÂN LÝ

"Chúa Cứu Thế Jêsus tuyên bố: Ta là đường đi chân lý và nguồn sống.
Nếu không nhờ ta, thì không ai được đến cùng Cha." (Giăng 14:6)

Số 16, tháng 6 năm 2002

Tâm Tình Của Con Đối Với Cha

Nhân dịp lễ (Từ Phụ) tức là Father's Day, mọi người ai cũng chuẩn bị để mua một món quà nào đó để mà tặng Cha của mình. Thường thường, nhân dịp lễ Mother's Day, đa số chúng ta nhắc đến tâm tình của người Mẹ nhiều hơn; ít có ai nói đến Cha của mình nhiều. Nhưng trong gia đình, người Cha đóng một vai trò rất quan trọng cho con cái trong việc đào tạo hữu dụng cho xã hội và cho đất nước. Nhân dịp ngày lễ kỷ niệm Father's Day năm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một câu chuyện vô cùng cảm động trong Thánh kinh Cựu ước về một tâm tình của người con trai đối với người cha già của mình.

"Giu-đa bèn lại gần Giô-sép mà thưa rằng: Vì chúa ngang vai Pha-ra-ôn, xin lỗi chúa, chớ nổi giận cùng kẻ tôi tớ, để tôi nói một lời cho chúa nghe. Chúa có hỏi kẻ tôi tớ rằng: Các ngươi còn cha hay là anh em nào chăng? Có thưa lại cùng chúa rằng: Chúng tôi còn có một cha già, cùng một con trai đã sanh muộn cho người. Anh ruột đứa nầy đã chết rồi, nên trong vòng các con của mẹ nó, nó còn một mình. Và cha thương nó lắm. Vả, chúa có dặn rằng: hãy dẫn nó xuống đến ta, hầu cho ta thấy nó được tận mắt. Và chúng tôi có thưa lại cùng chúa rằng: Đứa trẻ chẳng lìa cha được; nếu lìa ra thì cha sẽ chết. Nhưng chúa lại dạy: Nếu em út không theo các ngươi xuống đây, thì các ngươi chẳng còn thấy mặt ta nữa. Nên khi chúng tôi trở về nhà kẻ tôi tớ chúa, là cha tôi, thì chúng tôi có thuật lại cho người nghe những lời của chúa.

Kế ấy, cha lại biểu chúng tôi rằng: Hãy trở xuống đặng mua một ít lương thực. Chúng tôi thưa lại rằng: Không được; nhưng nếu em út đi theo cùng, thì mới trở xuống được; bằng không, thì chúng tôi không thể ra mắt người đó. Kẻ tôi tớ chúa, là cha tôi, đáp rằng: Bay biết rằng vợ ta sanh cho ta hai đứa con trai; một đứa đã từ ta đi mất biệt; ta cũng đã nói: Chắc đã bị thú dữ xé rồi, vì đến bây giờ chưa thấy lại. Nếu bay còn dắt đứa nầy đi khỏi mặt ta nữa, rủi có đều tai hại chi xảy đến cho nó tức nhiên bay sẽ làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ sầu khổ mà chết. Cha thương em út tôi lắm cho đến đỗi hai linh hồn khắng khít nhau; nếu bây giờ, khi tôi trở về nơi kẻ tôi tớ chúa, là cha tôi, mà không có em út đó thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy, các tôi tớ chúa sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi, cũng là kẻ tôi tớ chúa, đau lòng xót dạ chết trong sầu khổ. Vì kẻ tôi tớ nầy có chịu bảo lãnh đứa con út đó mà thưa rằng: Nếu con không đem em về cho cha, thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi.

Vậy bây giờ, xin cho kẻ tôi tớ chúa ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Vì, nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư!

Gia-cốp là con trai của Y-sác, mẹ là Rê-be-ca người sinh ra đôi là Ê-sau. Lúc còn nhỏ, ông có lừa anh mình là Ê-sau ông đổi tô canh đậu và tước đoạt quyền trưởng nam trong gia đình. Lần thứ hai ông lừa bịc anh mình để được cha là Y-sác chúc phước lành cho ông. Sau khi Ê-sau nghe được tin đó, Gia-cốp chạy trốn qua nhà cậu mình là La-ban. Lúc ông chạy đến nhà La-ban thì ông đã gặp được người nữ tên là Ra-chên và ông yêu quý nàng. La-ban là cậu ruột của Gia-cốp mới gả con gái cho Gia-cốp, nhưng đêm tân hôn La-ban mới trá con gái lớn của mình cho Gia-cốp là Lê-a. Sáng ra Gia-cốp mới biết là mình bị đánh lừa. Gia-cốp mới làm thêm bảy năm nữa để cưới được người con gái mình yêu là Ra-chên. Sau đó, hai tì nữ lại sanh cho Gia-cốp mấy người con nữa. Tóm lại: Gia-cốp có đến bốn vợ 12 con trai và nhiều con gái, về sau nầy mười hai người con trai được gọi là 12 chi phái của dân tộc Do - thái. (Thời bấy giờ, chế độ đa thê còn rất phổ biến).

Ra-chên đã sanh cho Gia-cốp hai đứa con, một tên là Giô-sép và đứa út tên là Bên-gia-min. Gia-cốp rất thương yêu hai con trai của mình gì mẹ chúng đã mất sớm. Gia-cốp may cho Giô-sép một cái áo đủ màu sắc, Giô-sép các anh em chúng ganh tị. Vì thế, đã bị các anh mưu toan giết và liệng xuống cái giếng, nhưng may mắn thay giếng ấy không có nước. Sau đó, họ bèn kéo Giô-sép lên và bán cho những người lái buôn tại xứ Ê-díp-tô. Kể từ đó, Gia-cốp tin là Giô-sép đã bị thú rừng xé xác chết rồi. Vì vậy, ông đau lòng vô cùng.

Lúc bấy giờ tại xứ Canaan bị đói kém. Gia-cốp bảo các con trai mình xuống Ê-díp-tô để mua lúa. Khi đến đó họ biết được người em trai Giô-sép vẫn còn sống. Ông được Chúa ban ơn giải mộng chiêm bao cho vua, nên ông được vua Pha-ra-ôn ban cho làm tể tướng tại xứ Ê-díp-tô. Giô-sép muốn thử lòng của các anh em mình bây giờ như thế nào. Giô-sép yêu cầu Bên-gia-min, người con út phải xuống tận Ê-díp-tô để ông được thấy tận mắt. Đoạn Thánh kinh trên cho chúng ta biết được sau mấy mươi năm Giu-đa một người anh một cha khác mẹ với Giô-sép đã thốt lên một tâm tình yêu thương cha mình thật lòng. Giu-đa đã học được bài học có giá trị khi các anh em Giô-sép muốn toan giết chết người. "Giu-đa bèn nói cùng các anh em rằng: Giết em ta mà giấu máu nó, có dùng cho ta được việc chi? Hè! hãy đem bán nó cho dân Ích-ma-ên và đừng tra tay vào mình nó; vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em đều nghe theo lời người nói.

Thật vậy, Giu-đa đã kinh nghiệm được sự mất mát lớn trong gia đình mình, mấy mươi năm vắng bóng chàng Giô-sép, Gia-cốp đã đau lòng nhớ nhung, tóc bạc, già nua, làm cho Giu-đa đã hiểu biết một phần nào có lỗi với cha già của mình. Giu-đa mỗi lần nghe cha mình nhắc đến động lòng yêu thương chàng trai trẻ Giô-sép. Lần nầy, Giu-đa đã bộc lộ tâm tình của mình bằng cách đứng ra trước mặt quan tể tướng của xứ Ai-cập để xin với người về em trai ruột mình là Bên-gia-min. Giu-đa đã hiểu được tình yêu của cha già đối với em út của mình. Giu-đa thưa rằng: "Cha thương em út tôi lắm cho đến đỗi hai linh hồn khắng khít nhau; nếu bây giờ, khi tôi trở về nơi kẻ tôi tớ chúa, là cha tôi, mà không có em út đó, thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy các tôi tớ chúa sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi, cũng là kẻ tôi tớ chúa, đau lòng xót dạ chết trong sầu khổ."

Vâng, Giu-đa có tấm lòng hiếu kính cha già và thương yêu em út của mình. Giu-đa dám quả quyết rằng: "Vậy bây giờ, xin cho phép tôi tớ chúa ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Vì, nếu đứa trẻ không thể về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy đều tai họa của cha tôi ư!

Kinh Thánh kể tiếp rằng:"Giô-sép đi ra và cất tiếng lên khóc; dân Ê-díp-tô nghe và nhà Pha-ra-ôn nghe nữa. Giô-sép nói cùng anh em rằng: Tôi là Giô-sép. Cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt người các anh em bối rối, chẳng đáp lời được. Người lại nó rằng: Các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói: Tôi là Giô-sép, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Ê-díp-tô. Bây giờ, đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, hai năm rồi trong xứ đã bị đói kém. Và còn năm năm nữa sẽ không có cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đâu, ấy là Đức Chúa Trời; Ngài dường đặt tôi làm cha Pha-ra-ôn, cai quản nhà người, và trị khắp xứ Ê-díp-tô. Các anh hãy mau mau trở về cha tôi và nói với người rằng: Giô-sép, con của cha có nói như vầy: Đức Chúa Trời đã đặt tôi làm chúa cả xứ Ê-díp-tô, cha hãy xuống với tôi; xin đừng chậm trễ, cha, các con, các cháu, các chiên, bò cùng tài vật của cha sẽ ở tại xứ Giô-sen gần tôi đây. Ở đó tôi sẽ nuôi cha, (vì còn năm năm đói kém nữa) e khi cha, người nhà cha và hết thảy loài vật của cha phải bị ách mà hao mòn. Nầy, các anh và Bên-gia-min, em tôi, đã thấy tận mắt rằng chính miệng tôi đã nói chuyện cùng các anh em đó. Vậy, hãy thuật lại các điều vinh hiển của tôi tại xứ Ê-díp-tô, cùng mọi việc mà anh em đã thấy cho cha nghe, và hãy mau mau dời cha xuống đây. Đoạn, người ôm lấy cổ Bên-gia-min, em mình, mà khóc; Bên-gia-min cũng ôm các anh mình mà khóc. Đoạn, anh em nói chuyện cùng người."

Nhân dịp lễ Father's Day năm nay, chúng ta học được tâm tình của con cái đối với Cha của mình. Thánh kinh dạy chúng ta rằng: "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi ban cho." (Xuất. 20:12) "Hãy nghe lời Cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu" (Châm ngôn 32: 22). Nguyện Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta học theo gương của Giu-đa, Giô-sép hiếu kính, yêu thương và chăm sóc cha mẹ già, cũng như Giô-sép hứa nguyện sẽ nuôi cha mình, cấp dưỡng lương thực. Đây thật là một tấm gương cao quý của con cái đối với Cha Mẹ. Nguyện xin Chúa giúp đỡ chúng ta có tâm tình đối với cha mẹ đang lúc còn sống trên mặt đất; hầu không bao giờ hối hận về sau. Muốn thật hết lòng.

Mục Sư NC Châu An Phước

Thơ!
Ơn Cha


Ơn Cha cao vời vợi
Bao la tựa bầu trời
Bút mực nào tả hết
Tình phụ tử cha ơi.

Con Mở mắt chào đời
Đã có cha bên cạnh
Đã có cha dỗ dành
Từ tiếng khóc sơ sanh.

Nuôi con từ thơ ấu
Cho đến lúc lớn khôn
Cha còn sợ bão tố
Dồi dập cánh chim non.

Cha chăm sóc đỡ nâng
Từng bước từng bước một
Tình cha như mật ngọt
Nguyên chất của tàn ong.

Cha làm gương sáng trong
Luôn yêu người, kính Chúa
Dắt dìu con từng đứa
Trên vạn nẻo đường trần.

Lời thơ nào tả hết
Công khó của phụ thân
Nghe hồn rưng rưng lệ
Thương kính cha muôn phần.

Một ngày lễ cho cha
Hay nghìn đời thiết tha
Bóng hình cha mãi mãi
Trong hồn con đậm đà.

Thi sĩ Thái Trịnh

Chúc Mừng Lễ Ra Trường Class 2002

Ban Biên tập báo Con Đường Chân Lý xin chúc mừng Mục sư Châu Trọng Ngọc
Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Phoenix Việt Nam
5757 N. Central Ave - Phoenix, AZ 85019 đã tốt nghiệp chương trình
Tiến Sĩ Mục Vụ (Doctor of Ministry) tại chủng viện "Andersonville Theological Seminary"
vào ngày 31- 5-2002.


Ban biên tập báo Con Đường Chân Lý cũng nhận được tin
Mục Sư Giáo Sĩ Đoàn Ngọc Ẩn truyền giáo tại OSsterhausgt 1, 0183 Oslo, Norway
đã được trường cấp văn bằng (The Honorary Degree of Doctor of Divinity)
tại trường "Christian Bible College of North Carolina" May, 2002.


Ban biên tập báo Con Đường Chân Lý xin chúc mừng hai tân Mục Sư Tiến Sĩ.
Cầu Chúa ban đầy ơn cho hai vị để truyền bá phúc âm cứu rỗi cho mọi người.