Spring Photo
[Home]
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
2800 Tara Hills Dr.
San Pablo, CA 94806

Quản Nhiệm:
Mục Sư NC Châu An Phước
Tel. (707) 449-1362
Conduongchanly@hotmail.com

Công tác Viên Mục Vụ:
Bà Nguyễn Lĩnh
Tel. (408) 935-9364
Mary_Phan_Nguyen@yahoo.com

Mục sư Cố Vấn:
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân
Tel. (510) 656-8658
Hantn@aol.com

Website cua Hội Thánh San Pablo:
www.tinlanhsp.org
Website báo "Con Đường Chân Lý"
https://vietchristian.com/conduongchanly/

SỐNG NHẠC PHÚC ÂM

Hân Hạnh Giới Thiệu:
  1. Ca Ngợi Thiên Chúa DVD Karaoke
  2. Jêsus Tình Yêu Diễm Tuyệt CD
  3. Bước Chân Con Trở Về CD
  4. Lời Tạ Ơn CD
  5. Lời Nguyện Cầu CD

Liên Lạc Hoặc Order:
Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm
121 Pebble Beach Cir.
Vacaville, CA 95687
Tel. (707) 449-1362
Email: chauanphuoc@vietchristian.com
http://chaubrothers.vietchristian.com

Thông Báo:

Hội Thánh Tin Lành San Pablo tổ chức chương trình lễ Tạ Ơn và truyền giảng Tin lành tại nhà thờ San Pablo Alliance Church. Vào lúc 1:30pm Chúa nhật 24/11/02. Hội thánh kính mời toàn thể quý tính hữu, thân hữu và quý đồng đồng hương đến dự buổi Tạ Ơn và buổi Truyền Giảng Tin lành do Hội thánh Tin lành San Pablo tổ chức. Chúng tôi ước mong được gặp rỡ quý vị và trò chuyện với nhau qua tinh thần Cảm Tạ Thượng Đế và sau đó có tiệc mừng.

Chúc Mừng Lễ Phụ Phong Mục Sư:

Hội Thánh Tin lành San Pablo xin chúc mừng Mục sư Nguyễn Thọ Hân đã vừa Phụ Phong Mục Sư thực thụ vào ngày 14 tháng 9 năm 2002. Ban biên tập báo Con Đường Chân Lý xin chúc mừng Mục Sư và gia đình. Nguyện Chúa ban đầy ơn trên Mục sư trong chức vụ hầu việc Chúa.

Hội thánh Tin lành Việt Nam San Pablo kính mời quý vị đồng hương dành thì giờ dự buổi thờ phượng Chúa mỗi trưa Chúa Nhật tại nhà thờ theo địa chỉ trên.

Chương Trình Sinh Hoạt

Mỗi Trưa Chúa Nhật:
12:35 pm
Cầu Nguyện Phục hưng, Trường Chúa Nhật;
1:30 pm
Chương Trình Thờ Phượng và
Giảng Thánh Kinh
3:00 pm
Chương Trình Thông Công,
Sinh Hoạt và Tập Hát Của Thanh Niên.

CON ĐƯỜNG CHÂN LÝ

"Chúa Cứu Thế Jêsus tuyên bố: Ta là đường đi chân lý và nguồn sống.
Nếu không nhờ ta, thì không ai được đến cùng Cha." (Giăng 14:6)

Số 17, tháng 8 năm 2002

Hỡi Ai Đang Khao Khát!
Hãy Đến Với Chúa Mà Uống.

Trong mùa hè năm nay, tôi và nhà tôi đi Phoenix Arizona để thăm ba tôi và người anh thứ Bảy đang hầu việc Chúa ở đó. Điều cần thiết cho mỗi người khi đi vacation ở vùng sa mạc Phoenix, Arizona là phải cần xăng phải cho đầy đủ, nước uống luôn luôn có trong xe. Từ miền Nam California, đi xa lộ số 10, đường dài gần năm tiếng lái xe đến Phoenix, Arizona. Chúng tôi được đi thăm nhiều cảnh đẹp và nổi tiếng: Grand Canyon, Sedona..., những cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà Thiên Chúa tạo dựng. Có một điều đặc biệt tôi để ý là: Ai cũng cầm một chai nước suối trong tay, hầu khi khát sẽ uống một chút cho đỡ khát. Vì (lúc này nhiệt độ lên đến 110 độ.)

Xin quý vị hãy đọc khúc Thánh Kinh trong Giăng 4: 4- 6. "Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri, gọi là Si-kha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhơn đi đàng mỏi mệt, Đức Chúa Jêsus ngồi gần bên giếng; bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu.” Trong câu 7 chép rằng có một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Jêsus phán với bà rằng: “hãy cho ta uống”. Vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Sa-ma-ri thưa rằng: Ủa kìa! ông là người Giu-đa, mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Sa-ma-ri sao?” Ai cũng biết người đàn bà Sa-ma-ri là một người đàn bà không được tốt, bà sống một cuộc đời tự do, và trác táng. Nay sống người đàn ông này, mốt với người khác. Bà đã đánh mất sự sống tâm linh buông tha trong xác thịt(tự do tình dục). Bà có đến năm đời chồng, và người bà đang sống lại không phải là chồng của bà. Có thể nói về luân lý thì tâm linh của bà đã chết rồi. Bà sống theo tư dục riêng và chiều theo lòng ham muốn của thể xác và dục vọng mình. Bà thưa với Chúa trong câu 11 và 12: “Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy. Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng nầy lại cho chúng tôi, chính người cùng các bầy vật người nữa, vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao?”

Trong câu 13-14 Chúa Jêsus phán rằng: “Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.” Điều ngạc nhiên ở người đàn bà Sa-ma-ri là bà suy nghĩ tại sao Chúa không có thùng (vò) để múc nước mà lại bảo Ngài sẽ ban cho nước sống. Nếu vậy thì bà sẽ cho Chúa mượn thùng để múc và bà sẽ không bao giờ đến đây để múc nước cực khổ nữa! Người đàn bà Sa-ma-ri đã hiểu sai ý muốn của Chúa! Bà luôn nghĩ đến đời sống hiện tại, nước uống hiện tại, cần phải có vò, thùng mới có thể múc được...Ý Chúa nói với bà ở đây là ai uống nước sống của Ngài sẽ vĩnh viễn không bao giờ khát nữa. Nước đó sẽ trở thành mạch nước sống trong người đó, văng ra cho đến sự sống vĩnh hằng.

Câu hỏi được đặt ra: Tại sao Chúa Jêsus nói như vậy? Trong Châm ngôn 13:14 nói rằng: “Sự dạy dỗ của người khôn ngoan vốn một nguồn sự sống, đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết.” Đây là sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã sai con Ngài đến để giải bày về chân lý cứu rỗi và sự sống cho nhân loại. Chúa Giê-xu đã dâng trọn đời sống, hy sinh, chết trên thập tự giá để kéo con người trở lại nối kết với mạch sự sống từ Thiên Thượng. Ở đây Chúa Jêsus dạy về nguồn sự sống vĩnh hằng, cõi đời đời. Cánh cửa được mở ra trong câu 14 và trong Giăng 7: 37- 39 Chúa Jêsus phán: “Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến, là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt.” Vì lý do đó, Chúa nói: “Nếu ai khát hãy đến với Ngài mà uống”. Ai tin Ngài, Thánh Kinh quả quyết rằng từ trong tấm lòng người đó sẽ trở nên một mạch nước sống chẳng những cho chỉ một mình hưởng mà cho nhiều người nữa.

Ở đây, Chúa dạy thêm về Đức Thánh Linh, Thiên Chúa sẽ chuẩn bị ban Đức Thánh Linh là thần lẽ thật đến trong đời sống, tâm hồn của những ai đang trông đợi Ngài và muốn Ngài làm chủ đời sống. Mạch nước sống đó sẽ ở mãi mãi trong tâm hồn người tin nhận Chúa Jêsus, làm cho tâm hồn người đó trở nên một mạch sự sống, trở thành đời sống có kết quả như một mảnh đất màu mỡ; cây cối trồng trên mảnh đất đó sẽ được dòng nước suối dẫn đến để tưới mát. Cây ấy trở nên xanh tươi, kết trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo ...

Vâng, Đức Chúa Jêsus đã đến trong thế gian cách đây hơn hai ngàn năm, Ngài không quên dân Sa-ma-ri là dân ngoại bang, tạp chủng ... Chúa đã kêu gọi người đàn bà tội lỗi nhứt trong xã hội thời bấy giờ đã trở về với Ngài. Bà đã tiếp nhận Jêsus làm Cứu Chúa của đời sống, bà đã cảm nhận mình đang thiếu thốn, nghèo nàn về nước sống thiêng liêng mỗi ngày, bà đã nhận ra Chúa là Đấng Cứu Thế, là nguồn sự sống của nhân loại. Sau khi tin Chúa, bà bỏ vò nước chạy vào thành và báo tin cho mọi người tìm đến Chúa để tin Ngài hầu được cứu rỗi như mình. Hôm nay Chúa cũng yêu thương dân tộc Việt Nam chúng ta. Quý vị đang sống trên một đất nước tự do vật chất đầy đủ, nhưng cũng bị kẻ ác đe dọa, khủng bố, bắt cóc, mãi dâm, trộm cướp, lừa đối nhau để tìm sự sống... Có lẽ không ít quý vị vẫn thấy đời sống bất an, thiếu hy vọng dù có nhà cửa, xe tốt, tài sản đầy đủ, nhưng tâm linh vẫn thiếu vắng một cái gì đó mà vật chất, tiền bạc không thể lấp đầy. Chính Chúa Jêsus đã tuyên bố: Ta là đường đi, Chân lý, lẽ thật và là nguồn sống. Hãy đến với Chúa, Ngài sẽ ban cho quý vị sự thỏa mãn trong tâm hồn. Ê-sai 55:1-3 là lời mời gọi của Chúa đến với quý vị hôm nay: “Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền không đòi giá. Sao các người trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đỗi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một sự giao ước đời đời tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng Đa-vít.” Muốn thật hết lòng.

Mục Sư NC Châu An Phước


TẠ ƠN CHÚA TÔI

Nhạc & lời Châu Hồng Sơn
(Trích CD Bước Chân Con Trở Về)

1. Nguồn nước sống cho tâm linh ngọt ngào, Từ sông thiêng tươi vui dâng trào. Dòng huyết báu tuôn ra ban sự sống, Nguồn hạnh phúc yêu thương Thượng-Thiên.

Đk: Cứu Chúa ơi con luôn yêu thương Ngài, Tháng tháng năm Chúa ban cho no đầy. Chốn náu nương bên Giê-xu an bình, thỏa thích thay hạnh phước Chúa tràn tuôn.

2. Kìa bánh sống nuôi no nê tâm hồn, Là Ma-na thiên ân từ Trời. Nầy kẻ đói giơ tay ra nhận lấy, nguồn sự sống yêu thương Thượng Thiên.

3. Tình ái Chúa cho con thêm mặn nồng, từ nơi con đem ra mọi lòng. Ngời chiếu sáng vinh quang từ Thượng Đế, là giao ước ban cho trần gian.

ĐK: Hát chúc tôn Giê-xu Vua muôn đời Đấng đến đem phước ân cho con người. Mãi khắc ghi danh Cha trong tâm hồn, Hát xướng ca Thiên-Chúa của tình yêu.