Spring Photo
[Home]

Hội Thánh Tin lành Việt Nam
2800 Tara Hills Dr.
San Pablo, CA 94806

Quản Nhiệm:
Mục Sư NC Nguyễn Thọ Hân
Tel. (510) 656-8658
E-mail: hantn@aol.com

Phụ Tá:
Mục Sư NC Châu An Phước
Tel. (707) 422-5317
Conduongchanly@hotmail.com

Công Tác Viên Mục Vụ:
Bà Nguyễn Lĩnh
Tel. (408) 935-9364
Mary_Phan_Nguyen@yahoo.com

Website của Hội Thánh Tin Lành San Pablo: www.tinlanhsp.org

Hội Thánh Tin lành Việt Nam San Pablo kính mời quý vị đồng hương dành thì giờ đến dự buổi Thờ Phượng Chúa mỗi trưa Chúa Nhật tại nhà thờ theo địa chỉ trên.

Chương Trình Sinh Hoạt
Mỗi Chúa Nhật:
12:30 pm
Cầu Nguyện
Trường Chúa Nhật
1:30 pm
Chương Trình Thờ Phượng và
Giảng Thánh Kinh
3:00 pm
Chương Trình Sinh Hoạt và
Tập Hát Của Thanh Niên.
3:15pm


Hiếu Kính Cha Mẹ

Số 3

Lễ Mother's Day đã gần đến, người Hoa Kỳ có một tục lệ rất đẹp là mua hoa, mua quà tặng và gởi thiệp chúc mừng mẹ để tỏ lòng yêu kính và biết ơn. Những em nhỏ chưa làm ra tiền thì thường được cô giáo dạy cho làm những cách thiệp để ghi vào đó những lời tâm tình em dành cho mẹ. Ngườøi mẹ nào cũng rất vui khi nhận được quà cùng những lời lẽ ân tình con cái gửi đến trong dịp này. Nhưng thưa quý vị, chúng ta không chỉ có một dịp lễ Mother's Day để gởi để tỏ lòng biết ơn mẹ. Có một món quà quý báu vô giá mà quý vị có thể gởi đến cha mẹ mỗi ngày: Đó là lòng kính yêu và hiếu thảo. Tin chắc đây là món quà mà cha mẹ nào cũng đều vui lòng khi nhận được.

Tục ngữ Việt nam có câu:
Công cha như núi Thái sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Con ơi muốn nên thân người,
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.

Hoặc:
Cá không ăn muối cá ươn,
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.


Tình thương của cha mẹ được ví sánh như non cao bể rộng. Thậm chí Đức Chúa Trời cũng đã mượn tình mẫu tử nầy để mô tả tình yêu của Ngài đối với nhân lọai. " Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi" (Ê-sai 49:15). Thánh kinh cũng đã ghi lại tình phụ tử của Vua Đa-vít. Một ngày kia con trai của Đa-vít là Áp-sa-lôm, một đứa con trai bất hiếu ngỗ nghịch đã chiêu binh mã tướng, lập quân để đánh lại cha mình mà đọat ngôi. Khi quân của Áp-sa-lôm và quân của Đa-vít đánh nhau, Đa-vít đứng ngồi không yên, trông tin tức từng giờ, từng phút. Khi có người từ mặt trận về, câu hỏi đầu tiên của Đa-vít là: "Chàng trai trẻ Áp-sa-lôm có bình an không? "Song tin tức cuối cùng cho biết Áp-sa-lôm đã tử trận. Đa-vít vừa đi vừa khóc một cách thảm thiết: ôi Aùp-sa-lôm con trai ta! Ước chi chính ta chết thế cho con! Ôi Aùp-sa-lôm, con trai ta! Con trai ta! (II Samuên 18:33).

Dầu con cái bội nghịch, nhưng tình phụ tử vượt lên trên tất cả. Đa-vít đã không màng tới ngai vàng mà chỉ nghĩ đến sinh mạng con mình. Vị vua nầy đã tha thứ cho đứa con ngỗ nghịch mà khóc thương thê thiết.

Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con thật bao la, công sinh thành dưỡng dục thì không có chi sánh. Vì vậy nên, kính trọng và hiếu thảo là bổn phận của con cái. Người Việt chúng ta coi trọng chữ Hiếu. Thánh kinh cũng nói nhiều đến vấn đề nầy. Hiếu kính cha mẹ là điều răn thứ năm trong mười điều răn của Chúa (Xuất 20:12). Mười điều răn chia làm hai phần: Bốn điều răn đầu là bổn phận của người đối với Đức Chúa Trời, sáu điều sau là bổn phận của người đối với nhau. Trong sáu điều sau, thì hiếu kính cha mẹ được đặt vào hàng đầu. Khi Thánh Phao-lô viết lá thư gởi cho Hội Thánh Ê-hê-sô, Phao-lô đã cho hiếu kính cha mẹ là điều răn thứ nhứt có lời hứa kèm theo (Ê-phê-sô 6:1-3): "Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì đều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (đây là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.'' Thật vậy, không có gì cao quý cho bằng tấm lòng hiếu kính cha mẹ. Niềm vui và hạnh phúc của cha mẹ là nhìn thấy và cảm nhận được tấm lòng yêu thương, hiếu thảo lễ phép và kính trọng của con dành cho cha mẹ.
Chúa Jêsus đã quở trách người Pha-ri-si trong Thánh kinh Ma-thi-ơ 15:3-8: " Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn nầy: Phải hiếu kính cha mẹ ngươi; lại, điều nầy: Ai mắng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng ai nói cùng cha mẹ rằng: Những đều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời dạy của Đức Chúa Trời." Ý Chúa dạy ở đây là: hãy kính mến Chúa nhưng đừng quên lãng trong sự chăm sóc cha mẹ của mình. Qúy vị càng yêu Chúa hết lòng bao nhiêu, càng hiếu kính cha mẹ mình bấy nhiêu, càng phục vụ Chúa bao nhiêu, càng lo chăm sóc cha mẹ và gia đình bấy nhiêu.

Có một số người Việt thường hiểu sai cho là đạo Tin lành là đạo của Mỹ, đạo bất hiếu với tổ tiên, đạo bỏ ông bỏ bà. Xin thưa cùng quí vị, đạo Tin lành là đạo kính Chúa yêu người, luôn luôn khuyên con cái vâng theo lời Chúa, hiếu thảo với cha mẹ khi còn sống. Theo lời Chúa dạy, khi cha mẹ qua đời rồi thì linh hồn trở về với Thượng Đế và không còn ở dưới trần gian nầy nữa nên tín đồ đạo Tin lành không có cúng giỗ hay thờ ông bà. Đây là điều răn Chúa dạy: "Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượïng chạm cho mình, cũng chớ làm tượïng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta" (Xuất 20:1-6)

Trong tục ngữ Việt nam người xưa có những câu mỉa mai:
Sống thì con chẳng cho ăn,
Chết thì xôi thịt làm văn tế ruồi.

Hoặc:
Sống thì chẳng có ai hay,
Đến khi chết xuống làm chay mời làng. * (1)


Người xưa dạy rất là thực tế. Có ai dạy rằng lúc cha mẹ còn sống, con không cần quan tâm phụng dưỡng; chỉ sau khi cha mẹ qua đời thì cần cúng giỗ mỗi năm một lần không? Không bao giờ có bậc cha mẹ nào dạy con như thế cả. Vả lại một khi cúng giỗ, chẳng hề có người chết nào về ăn, thường là chỉ có người sống ngồi ăn với nhau. Đôi khi, vì cúng giỗâ mà có chuyện cãi cọ rầy rà không thuận thảo. Gỉa sử người chết có về ăn của cúng, liệu người sống có còn bình tĩnh để ngồi ăn không? Nếu phải lập bàn thờ bài vị cúng giỗ theo lối cổ truyền mới là có hiếu, thế thì bao nhiêu dân tộc khác ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Âu Mỹ không làm như vậy là bất hiếu hết cả sao? Còn điều nầy nữa, trong cả năm, con cháu không cúng giỗ thì người chết lấy gì ăn, lấy gì hưởng ? Người chết chỉ ăn một năm một lần vào ngày cúng giỗ thì con cháu thật là bất hiếu! Bỏ ông bà đói meo!

Vì quan niệm như vậy người Tin lành không có cúng giỗ. Lời Chúa dạy chúng ta phải hiếu kính cha mẹ khi còn sống. Chúa dạy con dân Ngài phải hiếu kính cha mẹ thì mới được phước và sống lâu trên đất. Qúy vị hãy sống theo lời Chúa dạy để khi nhìn vào đời sống quý vị, người ta có thể nhận định rằng: người Tin lành thật sự hiếu kính cha mẹ.

Kính thưa quý vị, qua ánh sánh lời Chúa chúng ta đang sống như thế nào? Nhân dịp lễ Mother's Day, chúng ta có dâng lên cho mẹ món quà quý giá nhứt không? Xin Chúa chúc phước để quý vị hết lòng, hết linh hồn kính mến Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, và tôn kính cha mẹ để chúng ta được phước và sống lâu trên đất. Nguyện xin Chúa cho quý vị và các bạn trẻ ý thức được vấn đề này để làm đẹp lòng Chúa và vui lòng cha mẹ. Muốn thật hết lòng.

Mục Sư NC Châu An Phước


* (1) Trích Ca Dao Người Việt trang 1856