Summer Photo
[Home]
Hội Thánh Tin Lành Northshore
2375 Aberdeen Way
Richmond, CA 94806
Quản Nhiệm:
Mục Sư Châu An Phước
Tel. (707) 649-1681

mschauanphuoc@yahoo.com
https://vietchristian.com/conduongchanly

Mục Sư NC Nguyễn Khắc Phước
Tel. (510) 521-3428

psphuocnguyen@yahoo.com
Hội Thánh Northshore kính mời quý vị đồng hương dành thì giờ đến dự buổi thờ phượng Chúa mỗi trưa Chúa nhật tại nhà thờ theo địa chỉ trên.

Chương Trình Sinh Hoạt
Mỗi Trưa Chúa Nhật:
1:15pm
Trường Chúa nhật
2:00pm
Chương Trình Thờ Phượng
và Giảng Thánh Kinh
3:30 pm
ChươngTrình Thông Công,
Sinh Hoạt và Tập Hát…

CON ĐƯỜNG CHÂN LÝ

Tiếng Nói Của Hội Thánh Tin Lành San Pablo, California
Dưỡng Linh & Truyền Giảng

"Chúa Cứu Thế Jêsus tuyên bố: Ta là đường đi chân lý và nguồn sống. Nếu không nhờ ta, thì không ai được đến cùng Cha." (Giăng 14:6)

Số 31, tháng 3 năm 2008

Hy Vọng Của Con Cái Chúa

KT: Hê-bơ-rơ 6:9-20

Có người đã hỏi một cụ già: Ông già chừng đó rồi, sao còn dám khăn gói lên tàu. Cụ già trả lời: Dám chớ! Nghe này, tôi đã có con trai ở bên Canada nhiều năm rồi, nay nó đã có quốc tịch Canada. Nó làm ăn khá lắm, nó bảo lãnh tôi. Tôi chẳng có gì phải lo, nó đã sắm sẵn hết mọi sự cho tôi. Cứ nghĩ đến chuyện tôi sắp gặp nó và ở luôn bên nó là tôi thấy vui và khoẻ hẳn lên!

Qua câu chuyện này, tôi liên tưởng đến niềm hy vọng của con cái Chúa. Là con dân Chúa, chúng ta phải cần có cái hy vọng như ông lão này. Dù già, ông vẫn còn cái hy vọng gặp con, vui bên con và được con chăm sóc, sắm sẵn đủ thứ… Nhân dịp Mừng Chúa Phục sinh, tôi và quý vị cùng tìm hiểu thêm thế nào là niềm hy vọng của con cái Chúa.

I. Hy Vọng Của Con Cái Chúa Là Sống Bởi Đức Tin. (Hêb. 6:12)

“Nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và nhịn nhục mà được hưởng lời hứa.” Câu 11 thì viết thêm: Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng.”

Muốn có hy vọng, trước nhất cần phải có đức tin Christian faith. Christian hope grows out of faith. Đức tin là mẹ của niềm hy vọng. Faith in the mother of hope. Vì vậy, hy vọng và đức tin không thể trách rời nhau. Hy vọng để giữ sự sống, Đức tin dẫn đến hành động. Có hy vọng mà không có đức tin thì hy vọng không thành và trở thành thất vọng.

Trong Ma-thi-ơ có kể một câu chuyện một người đàn bà bị bệnh mất huyết 12 năm. “Đã tốn hết tiền của mà tiền mất tật mang. Bà thất vọng, hay gọi là tuyệt vọng. Bà trở nên người nghèo, vì đã hết tiền rồi. Nhưng bởi đức tin, bà nghĩ rằng: chỉ rờ trôn áo Đức Chúa Giê-xu thì cũng sẽ được lành.” (Ma-thi-ơ. 9:21). Bà đặt hết đức tin và hy vọng của mình nơi Đức Chúa Giê-xu. Kết quả là đức tin đã cứu bà lành bệnh.

Vâng, sách Hê-bơ-rơ nói đến câu chuyện Áp-ra-ham, bởi đức tin mà ông vâng lời Chúa đi đến một vùng đất xa lạ mà Chúa hứa cho ông và cả dân tộc của ông. Chúa đã làm thành lời hứa đó trong cuộc đời của ông.

Người ta kể chuyện có một cuộc thi vĩ cầm. Có nhiều thí sinh ghi tên để thi đàn. Đây là một cuộc thi rất là đặc biệt. Có một nam thí sinh dự thi ban đầu đánh rất là hay, nhưng giữa cuộc thi khán giả ở dưới nghe dây đàn đứt “bực bực”, cây đàn có 8 dây mà đã đứt hết 7 dây rồi. Dầu thí sinh chỉ còn một dây cuối cùng, nhưng anh đánh rất hăng say, khán giả say mê tài nghệ chơi đàn của anh. Sau khi anh chơi xong bản nhạc, mọi người đứng lên hoan nghinh nhiệt liệt. Ban giám khảo chấm thi chọn anh để ban giải thưởng xuất sắc trong cuộc thi tài đó. Các nhà báo xúm xít quanh anh và hỏi rằng: Sao chúng tôi thấy dây đàn anh bị đứt liên tiếp như vậy mà anh đánh đàn rất hăng say? Anh cho chúng tôi biết bí quyết nào, cái lý do nào mà anh đánh đàn hay như thế? Anh trả lời mỗi dây đàn của tôi, tôi đặt cho nó một tên, khi giữa chừng chơi nhạc, thì dây đàn của tôi bị đứt, cuối cùng còn chỉ một dây, tôi ngó thấy sợ dây mang tên hy vọng cho nên tôi cố gắng đánh cho xong bản nhạc.

Đó là câu chuyện vui mà người ta kể lại trên báo chí. Có một điều khích lệ chúng ta rất nhiều là có thể trong cuộc đời của quý vị và tôi, có nhiều cái dây khác nhau, dây tình cảm có thể đứt, dây kinh tế có thể đứt, dây học vấn có thể đứt, cái dây nào đó có thể đứt; nhưng nếu dây hy vọng còn thì còn tất cả. Xin Chúa giúp cho quý vị và tôi giữ được cái dây hy vọng đó.

Thưa quý vị và con dân Chúa, quý vị đã sống bởi đức tin và hy vọng như tổ phụ chúng ta là Áp-ra-ham và người đàn bà trong câu chuyện Chúa chữa lành bệnh chăng? Nếu chưa có đức tin thì hãy đặt đức tin như câu chuyện tôi vừa kể và noi theo gương của người đàn bà bị bệnh mất huyết này hầu nhận được lời hứa Chúa ban.

II. Hy Vọng Của Con Cái Chúa Là Cái Neo Của Linh Hồn. (Hêb.8:19)

“Chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn.”

Người ta đóng tàu, mỗi chiếc tàu đều có một cái neo. Cái neo để làm gì? Để khi tàu đậu lại, người ta thả neo để tàu dừng lại. Nếu tàu mà không có neo thì chắc chắn sẽ trôi dạt. Hoặc giống như con tàu chạy mà không có bánh lái thì không biết đi về hướng nào.

Hy vọng của con cái Chúa là neo của linh hồn có nghĩa gì? Mình tin Chúa, mình có hy vọng nơi Cứu Chúa Giê-xu, mất hy vọng là mất tất cả. Thiếu hy vọng về tương lai, về đời sau, về sự sống thiên đàng thì rất dễ bị đời hay thế gian đạo lạc cám dỗ. Giống như chiếc tàu mà không có neo, không có bánh lái vậy. Hy vọng của chúng ta là thiên đàng, là sự sống đời đời. Thế gian cũng có sự hy vọng, như hy vọng đó chỉ là ảo huyền chóng qua, nhưng hy vọng trong Chúa thì đời đời vĩnh cửu. Trong Rô-ma 8:24 “Được cứu trông sự trông cậy.” For we are saved by hope… II Cô-rinh-tô 5:1 “Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra.” Trong Giăng 14:1-3 “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” Vậy linh hồn vĩnh cửu của chúng ta sẽ về đâu? Về thiên đàng. Đây là hy vọng chắc chắn, sau khi tin Chúa, Chúa hứa sẽ sắm sẵn cho chúng ta chỗ ở đời đời thật phước hạnh.

III. Hy Vọng Của Con Cái Chúa Là Chúa Jesus Christ. (Hêb.6:19:20)

“Chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, trong nơi thánh mà Đức Chúa Giê-xu đã vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc.”

Hy vọng của Cơ đốc nhân là sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là thầy tế lễ vào nơi chí thánh. Ngày xưa vào thời kỳ Cựu Ước, chỉ thầy tế lễ mới được vào nơi chí thánh xông hương mỗi năm một lần để xin tha tội cho dân sự. Khi Chúa Giê-xu chết, bứt màn trong đền thờ bị xé đôi mở ra kỷ nguyên mới Đức Chúa Trời giao hoà với con người. Chúa Giê-xu là thầy tế lễ duy nhất của chúng ta. Trong nơi thánh đó, Chúa Giê-xu đi trước chúng ta. Ngài là thầy tế lễ đời đời. Ngài đã chết, Ngài đã sống lại sau ba ngày, Ngài ở với các môn đồ trong 40 ngày để dạy dỗ họ, sau đó Chúa thăng thiên về trời để chuẩn bị chỗ ở cho mỗi chúng ta. Hiện nay Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Ngài là vần đá của các thời đại, Ngài là đầu tiên và là cuối cùng. Ngài là cội rễ cuối cùng của đức tin, Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Cũng chỉ có Ngài mới có thể ban cho chúng ta niềm hy vọng đời đời.

Cô-lô-se 1:27 “Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữ dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, và sự trông cậy vinh hiển.”

Cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta để mỗi con dân Chúa có một niềm hy vọng bởi đức tin, hành động bởi đức tin giống các anh hùng đức tin trong Kinh Thánh. Hy vọng cũng là cái neo của linh hồn chúng ta. Đừng bao giờ để đánh mất ơn cứu rỗi của mình mà đổi lấy những điều tạm bợ của trần gian hư không! Hy vọng cuối cùng của chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng sống, hiện sống và còn đến đời đời. Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu là con đường chân lý và là nguồn sống. Hy vọng và sự sống đời đời là nhìn biết Đức Chúa Trời và đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Muốn thật hết lòng.

Rev. Dr. Châu An Phước