Autumn Photo
[Home]
Hội Thánh Tin Lành Northshore
2375 Aberdeen Way
Richmond, CA 94806
Quản Nhiệm:
Mục Sư Châu An Phước
Tel. (707) 649-1681

mschauanphuoc@yahoo.com
https://vietchristian.com/conduongchanly

Mục Sư NC Nguyễn Khắc Phước
Tel. (510) 521-3428

psphuocnguyen@yahoo.com
Hội Thánh Northshore kính mời quý vị đồng hương dành thì giờ đến dự buổi thờ phượng Chúa mỗi trưa Chúa nhật tại nhà thờ theo địa chỉ trên.

Chương Trình Sinh Hoạt
Mỗi Trưa Chúa Nhật:
1:15pm
Trường Chúa nhật
2:00pm
Chương Trình Thờ Phượng
và Giảng Thánh Kinh
3:30 pm
ChươngTrình Thông Công,
Sinh Hoạt và Tập Hát…


Thông Báo:

Kính mời quý vị đến dự chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh vào ngày 13/12/2008, lúc 6 giờ 30 tối tại nhà thờ Northshore. Chương trình gồm có: Thánh Nhạc, Giảng Thánh Kinh và Tiệc Thông Công. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho Hội Thánh chúng tôi.


Lễ Bổ Chức MS Thực Thụ Cho MS Nguyễn Khắc Phước Ngày 11/10/2008.


Lễ Ra Trường Tiến Sĩ Mục Vụ của Nhạc Sĩ Trần Văn Trọng Ngày 23/6/2008, tại Chủng Viện Andersonville Theological Seminary. (ATS)

Ban biên tập báo CDCL xin Chúc Mừng Tân Mục Sư Nguyễn Khắc Phước và Dr. Trần Văn Trọng. Cầu Chúa ban phước trên hai vị trong bước đường phục vụ Chúa.


CON ĐƯỜNG CHÂN LÝ

Tiếng Nói Của Hội Thánh Tin Lành San Pablo, California
Dưỡng Linh & Truyền Giảng

"Chúa Cứu Thế Jêsus tuyên bố: Ta là đường đi chân lý và nguồn sống. Nếu không nhờ ta, thì không ai được đến cùng Cha." (Giăng 14:6)

Số 33, tháng 11 năm 2008

ĐỜI SỐNG TẠ ƠN CHÚA
KT: Phi-líp 4:4-7

Sắp bước vào ngày Lễ Thanksgiving, trong mùa Tạ ơn năm nay, chúng ta nghĩ gì để chuẩn bị cho ngày lễ Tạ ơn hay là mùa Thanksgiving. Chúng ta dành nhiều thì giờ cho gia đình, bạn hữu, nhà nào cũng có con gà tây, khoai tây, bí đỏ, và nhiều thức ăn dành cho ngày Lễ Tạ Ơn…

Tuần lễ Tạ ơn cũng dài để cho chúng ta nghỉ ngơi. Điều đáng buồn là hình như chỉ có một ngày để chúng ta nhớ cảm tạ cho cả một năm. Tôi nhớ ngày đầu tiên đến Mỹ, được dự lễ Tạ ơn ở Lowell, tiểu bang Main rất vui và phấn khởi. Tôi được hiểu ý nghĩa của lễ Tạ ơn từ đó.

Lễ Tạ ơn cũng là dịp tiện để chúng ta tri ân những người từng làm ơn cho chúng ta, những người đã giúp đỡ và cứu giúp mình lúc lâm nguy. Suy niệm mùa Tạ ơn lắng lòng mình xuống để biết ơn một người nào mà mình quý trọng và nhớ mãi trong cuộc đời. Là con cái Chúa, chúng ta phải luôn luôn biết ơn. Người Việt có câu: “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, nhưng có bao nhiêu người biết nhớ ơn. Có biết bao nhiêu người đã quên ơn. Tục ngữ cũng có câu: “Giúp vật vật trả ơn, giúp nhân nhân trả oán.” Nhân dịp này, chúng ta tự hỏi lòng mình! Bạn có sống một đời sống biết ơn không? Hay bạn là người thường quên ơn!

I. VUI MỪNG TRONG Ý CHÚA.

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” Cảm tạ Thiên Chúa là sự biết ơn một Đấng đã ban cho chúng ta sự sống. Sự sống ở trong Chúa là sự sống vui mừng. a thankful person will always rejoice in the Lord.

Phao-lô khi viết thư này, ông đang ở trong ngục tù tại La-mã vì cớ rao giảng Tin lành. Không có ai giống ông, đang lúc bị lao lý vẫn ngồi lại viết thư an ủi người bên ngoài hãy biết tạ ơn Chúa và vui mừng trong Chúa luôn luôn (Rejoice in the Lord). Điều chính yếu ở đây, sự vui mừng trong Chúa Thánh Linh là mối thông công với Thượng Đế và Chúa Cứu Thế Jesus Christ. Dầu tù đày vì đạo Chúa, Phao-lô có sự vui mừng bởi vì ông đã đồng làm việc với Chúa Cứu Thế Jesus. Nếu có nghịch cảnh xảy ra điều chúng ta có thể vui mừng vì biết có Đức Chúa Trời là Đấng sắm sẵn và chăm sóc cho mỗi chúng ta. Phi-líp 4:19 “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ.” Bao nhiêu lần chúng ta là Cơ đốc nhân đi theo Chúa mà thấy cuộc đời mình vẫn thiếu thốn, cảm thấy mình vẫn bị thất vọng mà không tìm ra sự cứu giúp của Chúa. Phao-lô cho mọi người biết hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn rejoice in the Lord always! Nếu Phao-lô đã vui mừng trong Chúa trong lúc bị tù đày, tôi suy nghĩ chúng ta cũng nên tập vui mừng trong nghịch cảnh. Trong đoạn 4 của câu Kinh thánh, Phao-lô nhắc lại cái khó khăn của Hội thánh Phi-líp là một số người không hiệp ý nhau, phe đảng, ganh tị. Phao-lô mặc dầu ở tù, nhưng ông khuyên họ vui mừng trong Chúa luôn luôn. Niềm vui có thể diễn tả là bộc lộ ra ngoài. Bao nhiêu lần chúng ta theo Chúa nhưng bị đánh mất niềm vui mừng ở trong Ngài? Nếu chúng ta thật sự tin vào sự thành tín của Chúa thì đây là lời Chúa hứa trong Rô-ma 8:28 dành cho chúng ta “Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiện lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”

Niềm vui thật là niềm vui được tạo nên bởi quan hệ gắn bó giữa chúng ta với Chúa và không bị lệ thuộc vào hoàn cảnh.

II. TẠ ƠN ĐỂ TRUYỀN RAO DANH CHÚA.

Phi-líp 4:5 “Hãy cho mọi người điều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi.” Có niềm vui, chúng ta mới có thể chia xẻ sự vui mừng cho người khác. Có tấm lòng nhu mì, chúng ta mới thực sự sống như Chúa đã dạy. Hội thánh Phi-líp đang gặp khó khăn, không phải dễ để có sự vui mừng; không phải dễ để chia xẻ niềm vui cho mọi người biết về Chúa sắp trở lại. Ma quỉ đang lợi dụng Hội thánh khó khăn, để phá rối, chia rẽ và làm lộn xộn. Nếu chúng ta biết chú trọng vào đời sống vui mừng, nhu mì, khiêm nhường, tin kính Chúa, chúng ta sẽ thực hiện được việc rao giảng Tin lành cho nhiều người khác. Phao-lô nhắc cho chúng ta nhớ Chúa sắp trở lại rồi.

Là người vững vàng trong Chúa, chúng ta cần nhắc nhở mọi người, để khi Chúa Jesus trở lại, có nhiều người nhờ đó được sự sống đời đời. Vì vậy, chúng ta cần tạ ơn sự cứu chuộc của Chúa Jesus Christ, cần rao giảng Tin lành cho nhiều người chưa biết Chúa. Chúng ta tin một Đấng toàn năng, một Đấng sống, một Đấng đem niềm vui mừng và sự cứu rỗi. Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn luôn ban phước trên chúng ta.

III. ĐẶT HẾT LÒNG TIN NƠI CHÚA.

Câu 6: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6); “Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?”(Ma-thi-ơ 6:27). Chúng ta cần cầu nguyện vì cầu nguyện thì có sự giải đáp. Chúa là Đấng sẽ cung cấp và sự trả lời cho

chúng ta. Phi-líp 4:11 “vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thoả lòng ở vậy.” Chúa là Đấng sẵn sàng ban cho và cung cấp cho người khiêm nhường đầy đủ mọi cần dùng y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh hiển. II Cô-rinh-tô 9:9,14 “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ đều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm, vì Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!”

Chúng ta cầu nguyện, kêu cầu Chúa, Chúa sẽ cung cấp và ban cho chúng ta nhu cầu cần thiết. Chúng ta cần cầu nguyện và tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban phước trên đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta cần phải khiêm nhường nhờ cậy Chúa vì Ngài biết hết nhu cầu của chúng ta và sẽ ban cho chúng ta những gì tốt nhất. I Phi-e-rơ 5:7 “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, Vì Ngài hay chăm sóc chúng ta.”

IV. BÌNH AN CỦA CHÚA BAN CHO TÂM HỒN CỦA CHÚNG TA.

“Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý trưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ.” Sự bình an của Thiên Chúa trong tâm hồn và tâm trí của chúng ta nhờ Chúa Thánh Linh là Đấng ngự trị trong lòng mình. For a troubled church “peace” was the divine promise. Nếu Hội thánh đang gặp khó khăn, bình an là lời hứa dành cho chúng ta qua sự cầu nguyện và sự trả lời của Chúa. Sự bình an luôn ở cùng chúng ta trong niềm tin và cuộc sống. Phao-lô bảo đảm cho chúng ta sự bình an đó. Cho dù ngoại cảnh như thế nào cũng không thể làm cho chúng ta mất niềm tin đối với Chúa.

Khi chúng ta sống trong ý Chúa, chúng ta sẽ có có bình an. Sự bình an đó chỉ có người trong Chúa mới hiểu được. Người ngoài Chúa không thể hiểu được điều kỳ diệu như thế.

Khi chúng ta theo Chúa, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một món quà rất kỳ diệu là sự bình an. Bình an sẽ ngự trị trong tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta chống lại nghịch cảnh. Chúng ta phải kinh nghiệm sự bình an thật đến từ nơi Chúa. Nó sẽ bảo vệ niềm tin cho chúng ta khi chúng ta bị lung lay và ngã lòng. Khi Chúa Jesus từ kẻ chết sống lại, đầu tiên Chúa hiện ra với các môn đồ và Ngài phán: bình an cho các ngươi. Con người ai cũng cần sự bình an trong tâm hồn. Chúa Jesus hứa trong Giăng 14:27 “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Khi chúng ta có sự bình an trong Thánh Linh, chúng ta sẽ biết cảm tạ Chúa trong nghịch cảnh. Chúng ta sẽ chưa trọn vẹn cho đến khi chúng ta biết tạ ơn Chúa, giao cuộc đời mình cho Ngài. Chúa sẽ giúp chúng ta không lo lắng và sẽ sống vui mừng, sống khiêm nhường, luôn luôn rao truyền danh Chúa cho mọi người và đặt lòng tin vào trong Chúa Thánh Linh.

Lễ Tạ Ơn đến rồi sẽ qua nhanh, nhưng chúng ta sẽ sống một đời sống Tạ ơn như thế nào thì mới đáng kể. Chúng ta cần có niềm vui trong Chúa. Là con cái Chúa chúng ta phải luôn vâng theo mạng lịnh của Chúa Jesus để rao Tin lành cứu rỗi cho người chưa biết Chúa. Chúng ta cần đặt niềm tin vào Chúa là Đấng tể trị. Sự bình an của Chúa sẽ đầy tràn tâm hồn chúng ta mặc dầu kinh tế, công ăn việc làm, tài chánh gia đình có xảy ra như thế nào. Mong rằng niềm tin của chúng ta không hề lay chuyển vì đời sống của mỗi chúng ta được đặt trong tay và ý định đời đời của Thiên Chúa. Muốn thật hết lòng.

Rev. Châu An Phước