Winter Photo
[Home]
Hội Thánh Tin Lành Northshore
640 2nd Street
Rodeo, CA 94572
Quản Nhiệm:
Mục Sư Châu An Phước
Tel. (707) 649-1681 (H)
(510) 799-2388 (O)

mschauanphuoc@yahoo.com
https://vietchristian.com/conduongchanly

Hội Thánh Northshore sẽ tổ chức lễ Giáng sinh vào tối Thứ Bảy lúc 6:30 tối ngày 18/12/2010. Kính mời quý vị đến tham dự. Sau chương trình có tiệc thông công và trà đàm thân mật.

Chương Trình Sinh Hoạt
Sáng Chúa Nhật:
Cầu Nguyện Phục Hưng
9:00am
Trường Chúa nhật
9:30am
Chương Trình Thờ Phượng
và Giảng Thánh Kinh
10:30am
ChươngTrình Thông Công,
Sinh Hoạt và Tập Hát...
12:10pm


View Larger Map

CON ĐƯỜNG CHÂN LÝ

Tiếng Nói Của Hội Thánh Tin Lành San Pablo, California
Dưỡng Linh & Truyền Giảng

"Chúa Cứu Thế Jêsus tuyên bố: Ta là đường đi chân lý và nguồn sống. Nếu không nhờ ta, thì không ai được đến cùng Cha." (Giăng 14:6)

Số 36, tháng 11 năm 2010

HỌC TẬP BIẾT ƠN CHÚA

Một quân nhân trong Đệ Tam Binh đoàn Hoa Kỳ được chọn lựa đến một trại để nghỉ dưỡng sức sau một thời gian tích cực phục vụ. Khi trở lại đơn vị, anh viết một lá thư cho Tướng George Patton để cảm ơn ông về sự chăm sóc rất tuyệt mà anh đã nhận được. Tướng Patton viết thư trả lời rằng trong suốt ba mươi lăm năm, ông đã làm mọi cách để đem lại sự thoải mái và tiện nghi cho nhân viên dưới quyền, và nói thêm rằng đây là bức thư cảm ơn đầu tiên ông đã nhận được trong suốt những năm ông phục vụ.

Khi chúng ta càng sống lâu, chúng ta càng trở nên trơ lòng đối với những điều tốt đẹp, xem như là việc tự nhiên của đời sống và không nghĩ đến sự cảm ơn Chúa là Đấng ban cho “mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn.”Nguyên tắc tốt nhất đó là nguyên tắc mà Phao-lô đã nêu ra: “Hãy tạ ơn trong mọi sự,” và đặc biệt “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể”. *(1)

Qua câu chuyện này, tôi liên tưởng đến câu chuyện dân Y-sơ-ra-ên trong khúc Thánh Kinh Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8. Nhà lãnh tụ Môi-se dùng Lời Ngài để nhắc nhở dân sự Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay cần phải nhớ lại quá khứ, đoạn đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dẫn họ đi. Đầy tớ Chúa đã nhắc nhở con dân Chúa hãy nhớ: “Hãy cẩn thận làm theo

hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chăng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Trong bốn mươi năm này áo xống ngươi không hư mòn chơn ngươi chẳng phù lên. Vậy, khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người cha sửa phạt con mình vậy.” (8:1-5).

Dân Y sơ-ra-ên ngày xưa, được Đức Chúa Trời hướng dẫn. Môi-se được Đức Chúa Trời kêu gọi ông dẫn dân sự từ một dân tộc nô-lệ, ra khỏi xứ Ê-díp-tô để đi vào đất hứa là xứ Canaan mà Đức Chúa Trời đã hứa với tổ phụ của họ. Trước khi dân sự tiến vào đất hứa, đầy tớ Chúa nhắc nhở dân sự phải nhìn về quá khứ để

nhớ lại trọn con đường nơi đồng vắng mà Đức Chúa Trời đã dẫn họ đi qua. Ngài đặt để những sự khó khăn! Để thử thách dân sự Chúa, hầu con dân Chúa có Lời Chúa giữ trong lòng hay không? Đức Chúa Trời dùng cách này, cách khác để

dạy dỗ chúng ta rất nhiều điều trong cuộc sống, có những sự khó khăn để mình cần học hỏi, để hạ chúng ta xuống hầu có thể thử chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Câu 5 tác giả nhắc lại: “Vậy, khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người cha sửa phạt con mình vậy.”  Chúa yêu chúng ta cho nên Chúa muốn thử chúng ta, Chúa muốn dạy chúng ta hầu Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta.

Dân sự của Chúa ngày xưa, Ngài tiếp trợ họ trong đồng vắng bằng bánh ma-na để sống mỗi ngày. Dĩ nhiên ngày nay chúng ta sống cũng nhờ cơm gạo và bánh. Nhưng nhà lãnh đạo Môi-se nhắc dân sự Chúa cũng như chúng ta ngày nay, chẳng những sống bằng bánh ma-na. Nhưng cái căn bản, cái quan trọng hơn bánh ma-na, hơn cơm ăn áo mặc, cao trọng hơn những vật thực hằng ngày là Lời Đức Chúa Trời. Loài người sống bằng cơm gạo, nhưng đó chỉ là phần rất nhỏ trong cuộc sống. Vì vậy mỗi chúng ta ngày hôm nay, Chúa cho phép những sự khó khăn xảy đến để dạy dân sự Chúa và dạy chúng ta để có những bài học trong sự tiếp trợ của Thiên Chúa, chúng ta cần học hỏi những giá trị trong đời sống cao quý hơn vật chất là Lời Thiên Chúa toàn năng.

Từ câu 6 cho đến câu 18, nhà lãnh tụ Môi-se nhắc dân sự Chúa một lần nữa khi các ngươi bước vào đất hứa. Đức Chúa Trời sẽ ban cho mọi sự. “Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phung lên trong trũng và trên núi; xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu; dầu ô-li-ve và mật; xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi; đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. Vậy, ngươi sẽ ăn no nê, và ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vì xứ tốt tươi Ngài đã ban cho.”

Thật phước hạnh khi dân sự Chúa biết ơn Chúa trong hiện tại vì Ngài tiếp trợ cho họ mọi sự đầy đủ, dư dật.v.v… Trong xứ đó có tất cả mọi sự mà Đức Chúa Trời biết nhu cầu của con cái Ngài. Có thể đây là một bài học nhắc cho chúng ta hãy tập nhìn trong hiện tại hầu có thể biết ơn Chúa. Nhìn về hiện tại chúng ta đang sống trong một đất nước thật sự giàu có, văn minh và hùng mạnh nhất trên thế giới như Hoa Kỳ. Mặc dầu kinh tế có khó khăn, nhưng trong chúng ta không ai thiếu ăn, thiếu mặc, hay không có nhà cửa để ở. Mặc dầu người nghèo, người mới sang Hoa Kỳ thì cũng có ăn có mặc, mở tủ lạnh ra thì đồ ăn đầy dẫy. Đây cũng là điểm cho chúng ta dừng lại để tạ ơn Thiên Chúa trong hiện tại những vật chất, vật thực mà Chúa ban cho hầu tập biết ơn Ngài.

Từ câu 11 đến câu 18, Chúa dùng tôi tớ Chúa cảnh cáo dân sự của Ngài cũng như chúng ta ngày nay là: “Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lịnh, và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng; lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt để đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ chăng. Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng minh mông gớm ghiếc này, đầy những rắn lửa, bò kẹp, đất khô khan, chẳng có nước; Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phung ra cho ngươi; lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn ma-na mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi. Vậy, khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi y như  Ngài đã làm ngày nay.”

Vâng, một lần nữa nhà lãnh tụ cảnh cáo dân sự khi ở trong đất hứa hãy nhớ rằng những gì họ đang có là Chúa ban cho. Đừng bao giờ tự hào những gì mình đạt được là do chính bàn tay này. Con người chúng ta dễ quên ơn: Người Việt có câu: “Giàu  đổi bạn, sang đôi vợ”. Khi con người sang giàu, có đầy đủ vật chất, danh vọng, quyền hành, thế lực thì bất cần, xem mình là chúa tự nhiên quên ơn Chúa.

 Lời cuối nhà lãnh tụ Môi-se cảnh cáo dân sự một lần nữa: “Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và quỳ lạy trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng: Các ngươi sẽ bị diệt mất! Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.”

Quên ơn, tự cao và tìm cho mình một chúa khác để hầu việc, quỳ lạy, thay gì thờ phượng Đấng Chân Thần là Đức Chúa Trời. Quay qua thờ ma, lạy quỉ và những hình tượng tự tay mình làm nên. Sứ Đồ Giăng đã kinh nghiệm hướng dẫn chúng ta như sau: “Hỡi con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng.”(I Giăng 5:21). Một trong những người tiếp nối sau cùng hướng dẫn dân sự Chúa là Giô-suê. Ông nhấn mạnh trong xứ Ê-díp-tô đã có hình tượng đầy dẫy rồi, bước vào đất hứa sẽ đối diện với nhiều tà thần nữa. Nhưng cái quyết tâm của Nhà Giô-suê là: “Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.”

Nhân dịp lễ Tạ ơn năm nay, nguyện xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta sống được phước luôn và nhìn về quá khứ để thấy Chúa hướng dẫn dạy dỗ cho phép những khó khăn xảy ra để cho chúng ta biết học tập, nhìn lại hiện tại để thấy sự tiếp trợ của Chúa đầy đủ luôn luôn biết ơn Chúa. Trên bước đường theo Chúa chúng ta sẽ đối diện với những chướng ngại vật, làm cho chúng ta dừng bước, hoặc theo các tà thần khác, xin Chúa Thánh Linh là Đấng hướng dẫn, đồng hành với chúng ta luôn chọn Thiên Chúa là Đấng Chân Thần để phục vụ Chúa suốt cả cuộc đời mình như nhà của Giô-suê đã hứa nguyện. A-men.

Mục Sư Châu An Phước

* (1) Essex -  Trích Báo Nhịp Cầu số 17