Winter Photo
[Home]

Hội Thánh Tin lành Việt Nam
2800 Tara Hills Dr.
San Pablo, CA 94806

Quản Nhiệm:
Mục Sư NC Nguyễn Thọ Hân
Tel. (510) 656-8658
E-mail: hantn@aol.com

Phụ Tá:
Mục Sư NC Châu An Phước
Tel. (707) 422-5317
Conduongchanly@hotmail.com

Công Tác Viên Mục Vụ:
Bà Nguyễn Lĩnh
Tel. (408) 935-9364
Mary_Phan_Nguyen@yahoo.com

Website của Hội Thánh Tin Lành San Pablo: www.tinlanhsp.org

Hội Thánh Tin lành Việt Nam San Pablo kính mời quý vị đồng hương dành thì giờ đến dự buổi Thờ Phượng Chúa mỗi trưa Chúa Nhật tại nhà thờ theo địa chỉ trên.

Chương Trình Sinh Hoạt
Mỗi Chúa Nhật:
12:30 pm
Cầu Nguyện
Trường Chúa Nhật
1:30 pm
Chương Trình Thờ Phượng và
Giảng Thánh Kinh
3:00 pm
Chương Trình Sinh Hoạt và
Tập Hát Của Thanh Niên.
3:15pm


Người Cha Khôn Ngoan

Số 4

Lễ Cha được tổ chức vào Chúa Nhựt thứ ba của tháng 6 hàng năm để con cái có dịp nhớ đến công ơn cha của mình và bày tỏ qua những thiệp ghi ơn và quà tặng cho cha. Lễ Cha được bắt đầu tại Spokane, tiểu bang Washington vào năm 1910 và từ năm 1924 được chính thức tổ chức hàng năm trên toàn nước Mỹ. Công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ rất là lớn lao, con cái có bổn phận phải nhớ đến không những trong ngày Lễ Cha, Lễ Mẹ mà thôi, nhưng phải được bày tỏ hàng ngày qua lòng hiếu thảo và tôn kính Cha Mẹ. Lời Chúa trong thánh kinh dạy rất rõ về bổn phận con cái đối với Cha Mẹ và một trong mười điều răn của Chúa dạy con cái là “Hãy hiếu kính Cha Mẹ.” Nhân dịp Lễ Cha năm nay, Hội Thánh Tin Lành tại San Pablo xin ghi nhận công ơn và kính chúc quí bậc từ phụ những phước lành tốt đẹp nhất từ Thiên Chúa.

Thánh Kinh không những dạy con cái có bổn phận tôn kính cha mẹ nhưng Thánh Kinh cũng nói rõ cha mẹ và đặc biệt chủ gia đình là người cha, có trách nhiệm trong sự dạy dỗ con cái. Thơ Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 4 chép: “Hỡi kẻ làm con cái hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn đầu tiên có lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.” Con cái cần được sự nuôi nấng và dạy dỗ từ người cha vì đó là một “thiên chức” Chúa trao cho quí ông. Thiên chức làm cha, vì vậy, phải được thi hành một cách nghiêm chỉnh và trọn vẹn.

Ngày nay “thiên chức làm cha” không được đặt đúng vị trí quan trọng trong gia đình hoặc không được thi hành một cách đầy đủ nên con cái dễ trở thành hư hỏng. Mặc dầu người cha không “mang nặng đẻ đau” như người mẹ nhưng không phải vì vậy mà không có trách nhiệm trong sự nuôi nấng con cái. Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa Khôn Ngoan biết con cái khi sanh ra cần được sự khuyên dạy của người cha. Lời Thánh Kinh trong Châm Ngôn chương 4 câu 1 chép: “Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, khá chú ý vào, hầu cho biết sự thông sáng.”

Trách nhiệm dạy dỗ con cái thuộc về người cha và là một “thiên chức” Chúa ủy thác cho quí ông để qua sự dạy dỗ của cha con cái được lớn lên trong “đường lối” cha truyền dạy. Vì là một “thiên chức” cho nên chúng ta không thể coi thường hoặc vì vô tình hay cố ý trao thiên chức này cho một người khác. Ngày nay tại Hoa Kỳ, con cái có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài phạm vi gia đình như các chương trình trên tivi hoặc mạng lưới Internet. Nếu chúng ta không chú tâm khuyên dạy con cái, những “nhân vật xa lạ” có thể trở thành người hướng dẫn các con vào những con đường hư hoại. Chúng ta không thể thay đổi được những hoàn cảnh bên ngoài, nhưng điều người cha có thể làm được là chính mình sống đời sống làm gương tốt cho con cái noi theo. Một nhà văn đã viết: “Cha Mẹ không thể thay đổi màu mắt của con, nhưng Cha Mẹ có thể cho mắt của con thấy được ánh sáng của những điều hay lẽ phải.” Khi con cái vừa mở mắt chào đời, người cha có trách nhiệm phải dạy dỗ và làm gương sáng cho con như lời Thánh Kinh dạy: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm Ngôn 22:6).

Không những các bậc làm cha phải thi hành thiên chức làm cha nhưng phải thi hành một cách trọn vẹn hầu cho con cái được trưởng thành trong tất cả các khía cạnh của đời sống. Chúa đã tạo dựng nên con người một cách toàn mỹ với bốn khía cạnh cần được sự dạy dỗ và nuôi nấng của cha mẹ. Thứ Nhất: Các con cần được sự chăm sóc về phần vật chất như có đủ thức ăn, thức uống, quần áo, nhà ở... Thứ Hai: Các con cần được sự dạy dỗ về phần kiến thức và lễ nghĩa như cho các con đến trường học, giúp các con làm bài tập hàng đêm, biết đối xử trong gia đình và ngoài xã hội... Thứ Ba: Các con cần được đáp ứng về phần tinh thần và có đời sống đạo đức như được yêu thương, khen ngợi khi thành công, an ủi khi buồn bã, nhớ đến công ơn tổ tiên, lòng yêu tổ quốc, có lý tưởng sống, ý chí tự lập... Thứ Tư: Các con cần được hướng dẫn về phần tâm linh để nhận biết Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng Nên Muôn Loài và là Đấng đáng được tôn thờ.

Nhiều người cha chỉ lo cho các con cái đầy đủ về khía cạnh vật chất và nghĩ như vậy là đã xong trách nhiệm của mình. Nhưng muốn cho con có một cuộc sống trưởng thành trong mọi phương diện, người cha có trách nhiệm thi hành bổn phận của mình trong cả bốn khía cạnh nêu trên. Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương, Ngài biết chúng ta không thể nào chu toàn trách nhiệm một cách hoàn hảo khi dựa vào sức riêng của mình. Cho nên, qua lời Thánh Kinh Thiên Chúa cho chúng ta một bí quyết để trở thành một người cha khôn ngoan và có thể thi hành thiên chức làm cha một cách tốt đẹp. Bí quyết đó là: Hãy chú tâm vào khía cạnh tâm linh và đặt nó ưu tiên số một trong sự dạy dỗ con cái. Chúa phán trong Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33: “Nhưng trước hết, các con phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho các con.” Thánh Kinh cũng dạy: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy.” (Phục-Truyền Luật-lệ-ký 6: 4-7).

Gần đây tôi có dịp đọc quyển gia phả của giòng họ do bác hai của tôi từ Việt Nam gởi qua. Quyển gia phả được ông nội tôi dịch từ chữ Hán ra tiếng Việt vào năm 1933. Sau khi ông nội tôi qua đời thì bác hai tôi tiếp tục viết. Quyển gia phả được ông nội tôi bắt đầu như sau: “Gia phả trong một họ cũng như sử trong một nước. Sử thì chép lịch Đại Đế Vương, Anh Hùng Hào Kiệt, công đức các ngài, mở mang bờ cõi, khai cơ lập quốc cho chúng ta. Còn gia phả là để chép công đức tổ tiên trong một họ, đời đời kế tiếp, đã sanh sản cho chúng ta và gầy dựng hạnh phúc cho chúng ta ngày nay.” Quyển gia phả có ghi chi tiết của 15 đời. Mỗi đời đều ghi lại những thành quả đạt được trong đời đó. Riêng đến đời thứ 13 tức là đời của ông bà nội tôi, một biến cố quan trọng xảy ra đó là gia đình ông bà nội tôi tiếp nhận Chúa. Kể từ đó, trong quyển gia phả, tôi thấy ông nội tôi và bác hai tôi nhấn mạnh về vấn đề thờ phượng Chúa, gây dựng Hội Thánh và có những lời khuyên bảo con cháu dựa vào Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Bác tôi đã viết trong gia phả về biến cố quan trọng nầy như sau: “Ba Má chúng tôi tin theo Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ở thành phố Thanh Hóa năm 1938, lúc bấy giờ Ông Mục Sư Hoàng Trọng Nhựt làm quản nhiệm Hội Thánh, trong dịp Mục Sư Lê Văn Thái đến truyền giảng Tin Lành. Thời gian sau, con cháu và anh em trong gia đình tin theo Chúa khá đông. Từ ngày tin theo Chúa, Ba chúng tôi được đổi mới, không hút thuốc, bỏ đánh bạc, không theo bạn hữu đi chơi bời nữa và bớt nóng tánh cùng bớt giận dữ. Ba chúng tôi đi nhà thờ nghe giảng Thánh Kinh và ăn ở gương mẫu cho gia đình con cái. Ba chúng tôi lo việc gia đình, lo việc Hội Thánh và lo xây dựng cho con cháu về phần thuộc thể lẫn thuộc linh. Tuy bỏ thờ cúng hình tượng và không có bàn thờ cho tổ tiên ông bà, song lúc nào Ba chúng tôi cũng kính nhớ đấng tiền nhân trong lòng và nhắc nhở con cháu luôn nhớ đến nguồn gốc mình là người Việt Nam.”

Nhân dịp Lễ Cha năm nay, ước mong tất cả các người cha sẽ trở thành những người cha khôn ngoan theo Lời Chúa dạy: Đặt sự tôn thờ Thiên Chúa ưu tiên số một trong gia đình và trong sự dạy dỗ con cái. Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa tạo dựng, nên nối lại mối liên hệ với Thiên Chúa là điều căn bản để nhận được những phước hạnh khác từ nơi Ngài. Dạy dỗ con cái trong sự kính sợ Chúa sẽ có ảnh hưởng sâu đậm không những cho thế hệ con cái nhưng kéo dài cho nhiều thế hệ mai sau và cho đến cõi vĩnh hằng. Thi Thiên 22 câu 30 chép: “Một dòng dõi sẽ hầu việc Ngài; Người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa.”

Mục Sư NC Nguyễn Thọ Hân