Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Mệnh Lệnh Tha Thứ

[ English | Vietnamese ]

Tôi thú nhận rằng Kinh Thánh có thể đôi khi khó giải thích và hiểu được. Tuy nhiên, khi nói đến mệnh lệnh về tha thứ, thì Kinh Thánh rất rõ ràng về điều mà mong chờ cho những Cơ-đốc-nhân. "Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của-lễ trước bàn-thờ, trở về giảng-hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của-lễ," Ma-thi-ơ 5:23-24.

Nó gần như không thể có một tấm lòng rộng lượng, dễ tiếp thu ý muốn của Thượng Đế, nếu chúng ta đang trong tình trạng đối nghịch nghiêm trọng với nhau. Thượng Đế mong muốn một món quà thành thật, không thể bị mờ với những khác biệt chưa được hòa giải và những nỗi đau trong quá khứ. Chúng ta có trách nhiệm làm chắc rằng những người mà chúng ta đã chống đối họ, hay bị chống đối bởi họ, thì được tự do khỏi cơn giận của cảnh tù tội, sự báo thù, hay sự ganh ghét.

Như vậy là có bất cứ người nào được loại trừ khỏi sự chấp nhận sự tha thứ của chúng ta không? Theo Ma-thi-ơ 5:44-48, mặc dù những kẻ thù của chúng ta cũng có thể được sự tha thứ: "Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù-nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được là con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công-bình cùn kẻ độc-ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế thì chẳng như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời ở trên trời là trọn vẹn."

Thật là một câu Kinh Thánh! Trở lại, nó đụng đến sự tự nhiên của Thượng Đế cao vời của chúng ta mà thương xót và khoan dung với tất cả. Chúng ta được gọi là trọn vẹn, "như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn." Hiểu rằng chúng ta không thể là trọn vẹn được trong khi còn tồn tại trên hình tinh này, câu Kinh Thánh kêu gọi chúng ta phấn đấu cho sự trọn vẹn của Đấng Christ. Sự sẵn sàng của Đấng Christ để yêu thương những người mà không thể yêu thương được. Quan tâm cho những người mà là những người bán rẻ danh dự, những tên trộm, và cũng vậy, những người thâu thuế. Tha thứ những người mà xúc phạm chúng ta. Tại sao lại những kẻ thù của chúng ta? Thượng Đế biết sự giận dữ chưa giải quyết được sẽ giết chết linh hồn bên trong như thế nào, và Ngài thiết lập mệnh lệnh này để giúp chúng ta tự do khỏi sự hối hận đời đời.

Không ai lại bị loại trừ khỏi sự tha thứ của chúng ta. Vài câu Kinh Thánh hay nhất biểu lộ sự phức tạp của sự tha thứ là trong sách Rô-ma 12:14-21. Chúng ta sẽ trích đoạn thông điệp dài bởi vì tính chất nền tảng của chúng nói về sự tha thứ: "Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: 'Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.' Nhưng ngược lại: 'Nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người.'"

Chúng ta được động viên nên chúc phước cho những người mà ngược đãi chúng ta. Đối với những Cơ-đốc-nhân, và có thể nhiều người không-phải-Cơ-đốc-nhân, điều này xem như rất khó làm. Hãy chúc phước cho những kẻ thù của chúng ta! Chắc chắn, nếu chúng ta là Đấng Christ thì may ra chúng ta mới có thể làm điều đó được, nhưng chúng ta lại là con người. Hãy nhớ rằng, làm người có nghĩa là chúng ta được tạo dựng trong hình ảnh của Thượng Đế, vì thế chúng ta có khả năng làm điều này. Hãy tin vào Thượng Đế rằng quy luật cho con người này phục vụ điều kiện con người tốt hơn là nhơ bẩn nó. Hãy nghĩ rằng tất cả mọi người ghét những tội phạm mà xem như không bao giờ có thể tìm được một giải pháp. Ý kiến của sự chúc phước này nhắc nhở chúng ta sự thay đổi sang một cái nhìn khác. Điều ác sinh ra điều ác và tình thương yêu sinh ra tình yêu thương.

Trong đoạn thông điệp chúng ta cũng đọc, "Vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người". Khi tôi đầu tiên đọc thông điệp này, tôi tưởng rằng sự tha thứ và tình yêu cho những người mà hại chúng ta là làm đau đớn cho kẻ gây ra. Trí óc tôi đã muốn tin rằng tình yêu và sự tha thứ đã làm những người có tội ác phải chịu đựng. Tuy nhiên, đây không phải là thông điệp của Đấng Christ. Bằng sự nghiên cứu xa hơn, tôi đã học được phong tục của việc để những than lửa đỏ lên đầu của người khác thật sự là một cử chỉ lịch sự. Một sự ngạc nhiên đối với tôi! Tôi không chắc thế nào tôi sẽ chấp nhận người nào đó để lửa đỏ lên đầu của tôi. Nhưng nó là một thời gian khác.

Để than lên đầu của người nào thì giúp ích bởi vì nó giữ người du lịch mệt mỏi đủ ấm qua những đêm hoang dại lạnh lẻo. Nó là cách để tôn vinh người nào đó. Đây là tại sao chúng ta được ra lệnh phải tha thứ. Hãy nhớ rằng "Quy Luật Vàng"? Chúng ta cần làm cho những người khác điều mà chúng ta muốn làm cho chúng ta. Chúng ta có muốn người nào đó từ chối để tha thứ cho chúng ta bởi vì chúng ta làm tội lỗi đối với anh ta hay cô ta không?

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2002 Smally Online. Used by permission.