Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Một Thiết Kế Kinh Thánh cho Khả Năng Lãnh Đạo Đằm-Thắm trong một Gia Đình

[ English | Vietnamese ]

"Hãy giao phó cho Thượng Đế bất cứ việc gì mà bạn làm, thì những dự-tính của bạn sẽ được thành-công." (sách Châm-ngôn hương 16 câu 3)

Tôi tin chắc rằng hầu hết những người đàn ông nếu họ có một dự tính và biết làm những gì cần thiết để đạt tới mục đích, thì sẽ sẵn sàng làm những bước để xây-dựng một mối quan hệ đằm-thắm và bền-vững. Vấn đề ở chổ là một người đàn ông trung-bình không hiểu biết được một cách trực giác những điều gì cần phải làm - hay anh ta cũng không nhận biết được những lợi ích lạ-thường mà một mối quan hệ lành mạnh trong gia đình sẽ mang tới hầu hết từng khía cạnh của cuộc đời anh ta.

Cho một người đàn ông, nơi đầu tiên mà anh ta nên kiểm chứng khi đi tới việc xây dựng một gia đình lành mạnh là một thiết kế đã được tìm thấy trong sách Ê-phê-sô chương 5. Trong chương sách quan trọng này, người đàn ông được gọi để làm "đầu" của vợ anh ta - người yêu chính - cũng như Chúa Giê-xu là đầu của hội thánh và là người yêu của hội thánh.

Đấng Christ đã lãnh đạo trong tình yêu như thế nào? Bằng sự phục vụ, bằng sự giao phó Chính Bản Thân Mình cho quyền lợi tốt nhứt của chúng ta, và với sự làm như thế bất chấp sự trả giá cho nó. Những người tuyệt vời nhứt ở giữa chúng ta thì đơn giản đi theo một mẫu mực mà Đấng Christ sắp đặt - đó là bằng sự phục vụ cho những người mà Ngài đã yêu và cho những người mà Ngài đã hy sinh chính cuộc đời của Ngài cho họ.

Nhưng, chúng ta hãy lấy mạng lệnh cho một người đàn ông để làm một người lãnh đạo trong gia đình, và chuyển nó xuống mức độ da-giày. Làm một người "lãnh đạo" trong gia đình thì có ý nghĩa gì?

Khi nói đến "khả năng lãnh đạo" và "vai trò làm đầu" trong gia đình, một nguyên tắc chỉ đạo cụ thể được tìm thấy trong những câu 28 tới 29 (sách Ê-phê-sô chương 5), ". những người chồng phải yêu mến những người vợ mình, như chính thân thể của họ. (bởi vì) không ai lại ghét bản thân mình, nhưng ngược lại sẽ nuôi-nấng và chăm-sóc nó, cũng như Đấng Christ làm cho hội thánh vậy" (sự nhấn mạnh được thêm vào).

Nếu chúng ta đang làm theo mẫu mực kinh thánh cho khả năng lãnh đạo gia đình, thì chúng ta là những người đàn ông nuôi nấng và yêu thương những người vợ của chúng ta (và con cái của chúng ta). Chúng ta làm như vậy cũng như chúng ta nuôi dưỡng và yêu thương chính những thân thể của chúng ta - và cũng như Đấng Christ nuôi dưỡng và yêu thương hội thánh.

Khi một người chồng làm quyết định quan trọng đầu tiên đó để làm rạng danh thực sự cho những người đã giao phó vào anh ta, anh ta sẽ lấy bước đầu tiên hướng về việc làm người nuôi dưỡng đằm-thắm mà Thượng Đế có ý muốn anh ta làm. NHƯ một kết quả, anh ta có thể thấy mối quan hệ của anh ta bắt đầu nẫy nở trướccặp mắt anh ta và tăng trưởng lên.

Chuyển ngữ: D. Ngô

© 2002 Smally Online. Used by permission.