Trang Đầu | Mục Lục | << Chương 110 | Chương 112 >> | Hướng Dẫn

THÁNH KINH

Thói Quen Ði Nhà Thờ Mỗi Sáng Chúa Nhật Như Là Một Hành Ðộng Thờ Phượng Ðức Chúa Trời 4

Những cớ thoái thác và lý do mà giáo hữu nêu ra để không đi nhà thờ đều mực, thật là thảm hại. "Chớ thích đi nhà thờ;" "Chớ cảm thấy mình cần phải đi nhà thờ;" "Thà tôi ngủ còn hơn;" "Thà tôi nằm trên giường mà đọc báo còn hơn;" "Thà tôi lái xe hơi đi chơi còn hơn;" "Thà tôi đi thăm bạn hữu còn hơn;" "Thà tôi tiếp khách đến chơi còn hơn;" "Tôi có một tâm hồn thi sĩ; đến giờ đi nhà thờ, tôi lại thích vào rừng xanh để thông cảm với chim chóc, suối nước, và muôn hoa, v.v..." Mọi lời trên đây biểu lộ Sự Lãnh Ðạm của hạng tín hữu mà Ðấng Christ "sẽ nhả ra khỏi miệng" Ngài (Khải Huyền 3:16).

Làm việc Chúa nhật. Có người phải làm việc lúc Hội Thánh nhóm họp. Chúng tôi nghĩ rằng đối với những người đó, Ðức Chúa Trời sẽ ưng chịu cho họ dự một buổi nhóm họp khác để thay thế cuộc nhóm họp sáng Chúa nhật.

 

Làm thế nào để khiến cho tín hữu đến nhóm thờ phượng sáng Chúa nhật?

Hãy đặt cuộc nhóm đó trên một nền tảng Thờ Phượng, và Làm Việc để đạt tới mục tiêu đó. Trên tòa giảng và trong trường Chúa nhật, hãy dạy cặn kẽ và thường xuyên rằng tín đồ Ðấng Christ có một Bổn Phận đối với Ðức Chúa Trời, là từ lúc thơ ấu tới tuổi già nua, phải đi nhà thờ sáng Chúa nhật mỗi khi có thể đi được. Ðó là một vấn đề phải dạy dỗ, dạy dỗ, Dạy Dỗ

Ðoạn, hãy cai trị buổi nhóm họp dường như là một buổi nhóm họp Thờ Phượng Chúa. Nhà thờ là Nhà của Ðức Chúa Trời. Chính Ðức Chúa Trời có ở đó. Hãy dâng cho Lời Ðức Chúa Trời một địa vị xứng đáng. Hãy để hội chúng dự phần trong cuộc thờ phượng. Hãy để hội chúng Hát ngợi khen Ðức Chúa Trời.

 

Trong quyển "THÁNH KINH Lược Khảo" nầy, xin tỏ ra hai lẽ tin quyết:

1. Mỗi tín đồ Ðấng Christ phải có lương tâm đối với Sự Ðọc KINH THÁNH Thường Xuyên và Sự Nhóm Nhà Thờ Thường Xuyên.

2. Các cuộc nhóm họp thường xuyên trong nhà thờ phải gồm hai điểm chính: Dạy KINH THÁNH và Hội Chúng Hát Ngợi Khen Chúa.