VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | II Sa-mu-ên | I Các Vua 2 | I Các Vua 3 | I Các Vua 4 | II Các Vua

I Các Vua 3:16-27

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

16 Bấy giờ có hai người gái điếm đến đứng trước mặt vua. 17 Một người nói: "Tâu chúa thượng, người đàn bà nầy và tôi sống chung với nhau một nhà. Tôi sinh được một con trai, trong lúc chị ấy đang ở nhà với tôi. 18 Ngày thứ ba, sau khi tôi sinh con, chị ấy cũng sinh một con trai. Chỉ có hai chúng tôi ở trong nhà, không có một người xa lạ nào khác. 19 Đang đêm, con trai của chị ấy chết, bởi vì chị ngủ đè trên nó. 20 Cho nên nửa đêm chị ấy thức dậy, đang lúc tôi ngủ mê, chị đến bế con trai tôi đang ở bên cạnh tôi đi. Chị đem cháu đặt vào lòng chị, rồi chị đem đứa con đã chết của chị để vào lòng tôi. 21 Sáng hôm sau, tôi dậy cho con bú, thì kìa, nó đã chết rồi. Nhưng đến khi trời sáng, tôi nhìn kỹ, thì biết rằng đó không phải là đứa con tôi đã sinh ra." 22 Người đàn bà kia nói: "Không! Đứa sống là con tôi, đứa chết là con chị." Nhưng người nọ nhất định: "Không! Đứa chết là con chị, đứa sống là con tôi." Vậy họ cãi nhau trước mặt vua. 23 Vua phán: "Người nầy nói: "Con tôi là đứa sống còn con chị là đứa chết,’trong khi người kia nói: "Không! Con chị là đứa chết còn con tôi là đứa sống.’" 24 Rồi vua truyền: "Hãy đem cho ta một thanh gươm." Vậy họ mang đến cho vua một thanh gươm. 25 Đoạn vua truyền lịnh: "Hãy chặt đứa bé còn sống đó ra làm hai, rồi cho người nầy một nửa và cho người kia một nửa." 26 Người đàn bà có đứa con còn sống rất xúc động vì thương con, liền tâu với vua: "Xin đừng, tâu chúa thượng. Hãy cho chị ấy đứa bé đi. Xin đừng giết nó!" Nhưng người kia nói: "Nó sẽ không là con của chị và cũng không là con của tôi. Cứ chặt nó ra làm hai đi." 27 Bấy giờ vua phán quyết: "Hãy trao đứa bé còn sống cho người thứ nhất. Đừng giết nó. Người ấy chính là mẹ nó."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn