VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 2 | Thánh Thi 3 | Thánh Thi 4 | Châm Ngôn

Thánh Thi 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA ơi! Biết bao nhiêu người là kẻ thù tôi. Biết bao nhiêu người nổi dậy chống tôi. 2 Biết bao nhiêu người nói với linh hồn tôi: Đức Chúa Trời không giải cứu nó đâu! 3 Nhưng lạy CHÚA, Chính Ngài là thuẫn che chở tôi, Là vinh quang của tôi, Là đấng nâng đầu tôi ngước lên. 4 Tôi cất tiếng kêu cầu CHÚA! Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi. 5 Tôi nằm xuống và ngủ yên; Tôi thức dậy, vì CHÚA chống đỡ cho tôi. 6 Tôi sẽ không sợ muôn vạn quân, Dàn trận vây tôi khắp bốn bên. 7 CHÚA ôi! Xin hãy đứng dậy. Đức Chúa Trời của tôi ôi! Xin hãy giải cứu tôi. Vì Ngài đã vả má mọi kẻ thù tôi, Bẻ gẫy răng những kẻ ác. 8 Sự giải cứu đến từ CHÚA. Nguyện Ngài ban phước trên con dân Ngài. Sê la.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn