VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 4 | Thánh Thi 5 | Thánh Thi 6 | Châm Ngôn

Thánh Thi 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy CHÚA, xin lắng nghe lời tôi, Xin chú ý đến điều tôi than thở. 2 Hỡi vua và Đức Chúa Trời tôi, Xin hãy nghe tiếng kêu van của tôi, Vì tôi cầu nguyện cùng Ngài. 3 Lạy CHÚA, mỗi buổi sáng Ngài nghe tiếng tôi, Mỗi buổi sáng tôi dâng lời khẩn nguyện và trông đợi. 4 Vì Ngài không phải là Đức Chúa Trời thích điều dữ. Kẻ ác sẽ không được ở cùng Ngài. 5 Kẻ kiêu ngạo không thể đứng nổi trước mắt Ngài. Ngài ghét tất cả kẻ làm ác. 6 Ngài hủy diệt những kẻ dối trá, CHÚA ghê tởm kẻ khát máu và gian hùng. 7 Còn tôi, nhờ tình thương bao la của Ngài Tôi sẽ vào nhà Ngài; Với lòng kính sợ, Tôi sẽ hướng về điện thánh Ngài mà thờ phượng. 8 Lạy CHÚA, vì cớ các kẻ thù tôi, Xin hướng dẫn tôi bằng sự công chính của Ngài, Xin san bằng đường lối Ngài trước mặt tôi. 9 Vì nơi môi miệng chúng thiếu điều chân thật. Lòng chúng nó bại hoại, Cổ họng chúng nó như mồ mả mở toang, Lưỡi chúng nó đầy lời nịnh hót. 10 Lạy Đức Chúa Trời, xin trừng trị chúng nó, Hãy để chúng ngã trong mưu chước mình. Xin đuổi chúng đi, vì chúng phạm nhiều tội ác; Vì chúng đã phản nghịch cùng Ngài. 11 Nhưng tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ mừng rỡ, ca hát mãi mãi. Xin bảo vệ họ để những người yêu mến danh Ngài được hân hoan trong Ngài. 12 Lạy CHÚA, vì chính Ngài ban phước cho người công chính; Lấy ơn bao phủ họ như cái khiên.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn