VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thánh Thi | Châm Ngôn 2 | Châm Ngôn 3 | Châm Ngôn 4 | Giáo Huấn

Châm Ngôn 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi con ta, chớ quên lời dạy dỗ của ta, Nhưng hãy giữ các điều răn ta trong lòng. 2 Vì chúng sẽ thêm cho con tuổi thọ trong đời, Và an khang thịnh vượng. 3 Chớ quên tình yêu thương và lòng trung tín, Hãy đeo chúng trên cổ con, Hãy ghi chúng vào lòng con. 4 Nhờ đó con sẽ tìm được ơn lành và tiếng tốt Trước mắt Đức Chúa Trời lẫn người ta. 5 Hãy hết lòng tin cậy CHÚA, Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con. 6 Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng. 7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình, Nhưng hãy kính sợ CHÚA và tránh điều ác. 8 Ấy sẽ là sự chữa bệnh cho thân thể con, Và bổ dưỡng cho xương cốt con. 9 Hãy lấy tài sản và hoa quả đầu mùa của con Mà tôn vinh CHÚA. 10 Bấy giờ kho vựa của con sẽ đầy thóc lúa, Và thùng chứa của con sẽ đầy tràn rượu mới. 11 Hỡi con ta, chớ khinh thường sự rèn luyện của CHÚA, Cũng đừng nản lòng vì lời quở trách của Ngài. 12 Vì CHÚA khiển trách người Ngài thương, Như cha đối với con thân yêu của mình. 13 Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan, Và nhận được sự sáng suốt. 14 Vì giá trị của nó quí hơn bạc; Lợi ích từ nó tốt hơn vàng. 15 Sự khôn ngoan quí hơn hồng ngọc;o Tất cả mọi vật con ao ước đều không thể sánh được. 16 Tay phải nó nắm trường thọ; Tay trái cầm sự giàu sang và vinh hiển. 17 Những con đường của nó là đường dễ chịu; Mọi lối đi của nó đều bình an. 18 Sự khôn ngoan là cây sự sống cho ai nắm được nó; Người nào giữ chặt lấy nó được gọi là người có phước. 19 CHÚA dùng sự khôn ngoan đặt nền cho quả đất, Bởi sự sáng suốt thiết lập các tầng trời. 20 Do sự hiểu biết của Ngài các vực sâu tuôn nước, Các đám mây kết tụ thành sương; 21 Hỡi con ta, hãy giữ lấy sự khôn ngoan và suy xét; Mắt con chớ rời xa những điều ấy. 22 Chúng sẽ là sự sống cho linh hồn con, Và đồ trang sức cho cổ con. 23 Bấy giờ con sẽ đi an toàn trên đường, Và chân con không vấp ngã. 24 Khi nằm con sẽ không sợ, Lúc con nằm ngủ, con sẽ ngủ ngon. 25 Chớ sợ điều kinh khủng bất ngờ, Cũng đừng sợ khi bão táp ập xuống trên kẻ ác. 26 Vì CHÚA sẽ là sự tin cậy của con; Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy. 27 Đừng từ chối điều tốt đẹp cho người xứng đáng Khi tay con có quyền làm điều ấy. 28 Đang khi có sẵn thì đừng nói với người láng giềng con rằng: "Hãy đi rồi trở lại, ngày mai tôi sẽ cho anh." 29 Chớ âm mưu hại người láng giềng Khi người sống an toàn bên cạnh con. 30 Đừng tranh chấp vô cớ với ai Khi người ta không làm gì hại con. 31 Chớ ganh tị với người hung dữ, Cũng đừng chọn đường lối nào của nó. 32 Vì CHÚA ghê tởm kẻ gian tà, Nhưng Ngài thân cận với người ngay thẳng. 33 Sự rủa sả của CHÚA ở trong nhà kẻ ác, Nhưng Ngài ban phước cho chỗ ở của người công chính. 34 Đối với người nhạo báng, Ngài chế nhạo chúng; Nhưng Ngài ban ơn cho kẻ khiêm nhu. 35 Người khôn ngoan sẽ thừa hưởng vinh hiển, Nhưng kẻ ngu dại sẽ nhận điều xấu hổ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn