VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 9 | Ma-thi-ơ 10 | Ma-thi-ơ 11 | Mác

Ma-thi-ơ 10:1

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ đến và ban cho quyền uy để đuổi tà linh và chữa lành mọi bệnh tật.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn