VietChristian
VietChristian
nghe.app

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 1 | Sáng-thế Ký 2 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 1:4

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website