VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 20 | Xuất Ê-díp-tô Ký 21 | Xuất Ê-díp-tô Ký 22 | Lê-vi Ký

Xuất Ê-díp-tô Ký 21:5

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Nếu kẻ tôi mọi nói rằng: Tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra được tự do,

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn