VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 30 | Gióp 31 | Gióp 32 | Thi-thiên

Gióp 31:33-40

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

33 Nếu tôi có che tội mình như A-đam, Mà giấu sự gian ác mình ở trong lòng, 34 Tại vì tôi kinh hãi chúng đông, Và e sợ bị họ hàng khinh bỉ, Đến đổi ở yên lặng, chẳng dám bước ra khỏi cửa. 35 Ôi! Chớ chi có một người nghe tôi! Nầy là dấu hiệu tôi ký, Nguyện Đấng Toàn năng đáp lời tôi; Nguyện kẻ cừu nghịch tôi làm một trạng từ! 36 Tôi quả hẳn sẽ mang trạng từ ấy trên vai mình, Đội nó trên đầu tôi như một mão triều thiên. 37 Ắt tôi sẽ thuật cho cừu địch biết số bước tôi, Đến trước mặt nó như một vua chúa. 38 Nếu đất tôi kêu cáo tôi, Các giòng cày nó khóc với nhau; 39 Nếu tôi ăn sản vật nó mà không trả giá bạc, Làm khuấy khuất nguyên chủ nó cho đến phải chết mất; 40 Nguyện gai góc mọc thay lúa miến, Và cỏ lùng thế cho lúa mạch! Đến đây hết lời của Gióp.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website