VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 7 | Gióp 8 | Gióp 9 | Thi-thiên

Gióp 8:1-7

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Binh-đát, người Su-a, bèn đáp lời, mà rằng: 2 Ông sẽ nói các điều ấy đến bao giờ, Và lời của miệng ông sẽ giống như gió bão đến chừng nào? 3 Đức Chúa Trời há thiên đoán ư? Đấng toàn năng há trái phép công bình sao? 4 Nếu con cái ông có phạm tội cùng Ngài, Thì Ngài đã phó chúng nó vào quyền tội ác của chúng nó. 5 Nếu ông cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời, Cầu khẩn cùng Đấng toàn năng, 6 Nếu ông thanh sạch và ngay thẳng, Quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông, Và làm cho nhà công bình ông được hưng thạnh. 7 Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn, Thì sau rốt sẽ nên trọng đại.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn