VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Thi-thiên 120 | Châm-ngôn

Thi-thiên 119:2

119 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn