VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 126 | Thi-thiên 127 | Thi-thiên 128 | Châm-ngôn

Thi-thiên 127:2

127 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, Và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn