VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 130 | Thi-thiên 131 | Thi-thiên 132 | Châm-ngôn

Thi-thiên 131:2

131 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, Như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình; Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn