VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 23 | Thi-thiên 24 | Thi-thiên 25 | Châm-ngôn

Thi-thiên 24:1

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn