VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 33 | Thi-thiên 34 | Thi-thiên 35 | Châm-ngôn

Thi-thiên 34:4

34 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, Giải cứu tôi khỏi các đều sợ hãi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn