VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 55 | Thi-thiên 56 | Thi-thiên 57 | Châm-ngôn

Thi-thiên 56:8

56 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi: Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn