VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 72 | Thi-thiên 73 | Thi-thiên 74 | Châm-ngôn

Thi-thiên 73:17

73 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, Suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn