VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 8 | Châm-ngôn 9 | Châm-ngôn 10 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 9:1-6

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Sự khôn ngoan đã xây dựng nhà mình; Tạc thành bảy cây trụ của người; 2 Giết các con thú mình, pha rượu nho mình, Và dọn bàn tiệc mình rồi. 3 Người đã sai các tớ gái mình đi; Ở trên các nơi cao của thành người la rằng: 4 Ai ngu dốt, hãy rút vào đấy; Với kẻ thiếu trí hiểu, sự khôn ngoan nói rằng: 5 Hãy đến ăn bánh của ta, Và uống rượu ta đã pha lộn. 6 Khá bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống; Hãy đi theo con đường thông sáng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn