VietChristian
VietChristian
nghe.app

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 8 | Châm-ngôn 9 | Châm-ngôn 10 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 9:12

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Nếu con khôn ngoan, thì có ích cho chính mình con; Nếu con nhạo báng, tất một mình con phải gánh lấy.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website